Bir eğitim ve öğretme metodolojisi olarak Atölye çalışmaları

Favorilere Ekle
Artık raf ürünü eğitimler giderek ve hızla değer yitiriyor. Ancak eğitim şirketleri uygulamalı bir program olduğunun ifadesi bağlamında “workshop” kavramını sıkça ve altını çizerek kullanmayı sürdürüyorlar.