Bilgi Yönetimi

GİRİŞ On line olma, fast food, x jenerasyonu, dijital ekonomi, sanal ofis, geleceği yaratmak, just in time öğrenme ve bunlar gibi birçok yeni kavram. Önümüzdeki on yıllarda yaşamımızı şekillendirecek, davranışlarımıza yön verecek, gerçeği yeni algılama modelleri oluşturacak, bizi daha hızlı, daha sabırsız kılacak ve ast üst, anne çocuk, eş veya arkadaş ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını gerektirecek olan kavramlar. Yeninin algılanması, deneyim süzgecinden geçirilmesi, mantığa vurarak sonuçlar çıkarılması, geleceğe yönelik bilinçli veya bilinçaltı senaryoların zihinlerde formatlanması bu kavramların çeşitli bilgi kategorileri olarak kodlanmasıyla mümkün. Bilgiye en geniş hacimda ulaşan, en iyi proses eden, en iyi sonuçlar çıkaranın ayakta kalacağı bir dünya oluşmakta.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024