Acılar lideri öldürmüyorsa güçlendiriyordur! Yaşam hikayeniz liderliğinizin göstergesidir...

Favorilere Ekle
Geçtiğimiz 50 yılda, liderlik konusunda çalışan araştırmacılar büyük liderlerin tanımlayıcı tarzlarını, niteliklerini veya kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla binden fazla çalışma yaptı. Ama şükürler olsun ki, bu çalışmalardan hiçbiri ideal liderin net bir profilini çıkaramadı. Eğer araştırmacılar seri üretilmiş bir liderlik tarzı ortaya koymuş olsaydılar, insanlar sonsuza dek onu taklit etmeye çalışacaklardı. İnsan değil, oyun karakterleri haline gelirlerdi, böylelikle de başkaları anında içlerini okurdu. Gerçek olan şu ki, kimse başkasını taklit ederek gerçek lider olamaz. Gerçek liderliğin öyküsü yaşamda gizlidir.