Yabancı Para (Döviz) ile Ödenecek Bonolar ve Döviz Üzerinden Borçlanma

Ticaret Kanunu’nda yazılı şekil şartlarına bağlı ve belirli bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren borç senetlerine BONO (Emre Muharrer Senet) denmektedir. Bono Türk Lirası üzerinden düzenleneceği gibi yabancı para üzerinden de düzenlenebilir. Günümüzde gerek Türkçe gerekse yabancı dilde düzenlenmiş bonoya sıkça rastlanabilmektedir. Ancak Türk Ticaret Kanunu (TTK), bono hangi dilde düzenlenirse düzenlensin bazı unsurların bu belgede bulunmasını mutlaka aramaktadır. Gerçektende bir senedin bono vasfına bürünmesi ve Ticaret Kanunu’nun himayesinden yararlanabilmesi için üzerinde aşağıda belirtilen özellikleri barındırması gerekmektedir (TTK 688).

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024