İnsan Kaynakları Yönünden Eğitime Bakış IV: Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması

İnsan Kaynakları Yönünden Eğitime Bakış Yazı Dizisinde Hizmet İçi Eğitim, Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Eğitim Hedeflerinin Saptanması konuları yayınlandı. Bu sayıdaki Hizmet İçi eğitim Programlarının hazırlanması başlıklı dördüncü bölümde; Eğitilecek Personelin Seçimi, Eğitimin Veriliş Biçiminin ve Yerinin Belirlenmesi ve Eğitimi Verecek Kişilerin Seçimi konuları yer alıyor.Önceden saptanan eğitim gereksinimlerine dayalı olarak belirlenen hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması için; eğitileceklerin seçimi, kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlara göre kurs kapsamının oluşturulması, eğitimin veriliş biçimi ile eğitimin yapılacağı yerin belirlenmesi, eğiticilerin tayini ve bütün bunlara göre eğitimde kullanılacak yöntem, teknik ve araçların belirlenmesi gerekir.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024