Uzaktan öğrenme

Uzaktan Öğrenme Amacı a. Bilgi dağıtımı metodları ve teknolojilerini kullanarak kişi ve kurumların gerektiği yer ve za manda eğitimini sağlayarak göreve hazır olmala rını amaçlar. b. Kurum içi toplu ve bireysel eğitimde standar dizasyonu sağlamayı amaçlar. c. Uzaktan Öğrenme için kullanılan son teknolojileri ve gelişmeleri kurum geneline yaymak ve bu sayede bilgi paylaşımını ve erişimini en üst noktaya getirmeyi amaçlar. ç. Eğitim ve uygulamalar arasındaki süreyi azaltarak başarı ve bireysel becerinin gelişmesini amaçlar. d. Hızlı gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri doğrultusunda, yüksek teknoloji donanımlarının gerektirdiği yoğun ve sürekli eğitim ve bilgi biri kimini sağlamayı amaçlar.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024