Türk liderler nasıl davranmalı? Baltaş Grubu Liderlik Davranışları Araştırması

2007 yılında Baltaş Grubu tarafından gerçekleştirilen Liderlik Davranışları araştırmasında, katılımcıların lider davranışları konusundaki algıları, bir anket çalışmasıyla ölçülmüştür. Örneklem seçerken, elverişli (uygun) örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Belli konularda algılarının farklı olması beklenen grupların, algı farklılıklarının istatistiksel olarak anlamlı olup olunmadığına bakılmıştır. Çalışmada, %35,3’ü kadın %64,7’si erkek olmak üzere Baltaş eğitimlerine katılan 1457 kişi yer almıştır. Çalışmanın çalışan sayısına göre şirket oranları, 50’den az %21,3, 20–249 arası %2,2, 250–499 arası %7, 500–999 arası %10,4, 1000–4 bin 999 arası %39,4, 5 binden fazla 19,6’dır. Katılımcıların yaş aralıkları 20–29 arası %39,2, 30–39 arası %42,9, 40–49 arası %14,9, 50 ve üstü %3 oranındadır.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024