Toplam Kalite mi? Öğrenen Organizasyon mu?

Favorilere Ekle
Hepimiz uzaktan veya yakından Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000, iş mükemmelliği, özdeğerlendirme gibi kavramları tam anlıyor ve bunları uygulama yönünde adımlar atıyorduk ki, bir süredir karşımıza Learning Organizations (Öğrenen Organizasyonlar) çıktı. Toplam Kalite tabanlı uygulamalara alışık olan çoğumuzun kafası karıştı. Neyin nesiydi bu Öğrenen Organizasyonlar? Toplam Kalite Sistemleri uygulayanlarımızın bir kısmı “şimdilik hele dur bakalım” dedi, bir kısmı ise “bir bakalım bu da neymiş (!)” diye merak etti. Bu işlere yeni başlayacak olanların ise kafası hepten karıştı; “nereden başlayalım şimdi (?)” sorusu zihinleri kurcalamaya başladı.