Teşmil

Teşmil, kelime anlamı olarak "kapsamına almak" olarak açıklanmaktadır. Bu terim, 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 11. maddesi ile iş Hukuku sistemimizdeki yerini almıştır.Günümüzde, çok uygulaması olmamakla beraber, 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 11. maddesi aynen şöyledir: "Bir Toplu iş Sözleşmesi, üyelerinin sayısı bağlı olduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu temsil eden işçi sendikalarından en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu bir Toplu iş Sözleşmesinin Bakanlar Kurulu, o işkolunda işçi veya işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden birinin veya Çalışma Bakanının talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü aldıktan sonra tamamen veya kısmen veya zorunlu değişiklikleri yaparak o işkolunun Toplu iş Sözleşmesi bulunmayan diğer işyerlerine veya bir kısmına teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde kararın gerekçesi açıklanır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024