TEGEP 3. Eğitim ve Gelişim Zirvesi, “geleceğe ışık tutacak”

 Eğitim ve gelişim sektörünün ilk kapsamlı kurumsal araştırmasının sonuçları nelere işaret ediyor? Dünyadaki öğrenme trendleri neler? Eğitim ve gelişim profesyonelleri, yeni gündem maddelerine nasıl hazırlanabilir? Tüm bu soruların yanıt bulacağı, HRdergi'nin de Basın Sponsoru olduğu TEGEP 3. Eğitim ve Gelişim Zirvesi, 27 Kasım’da gerçekleşiyor.

Etkinliğin ayrıntılarına ilişkin öğrenmek istediklerimizi, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Direktörü ve TEGEP
Yönetim Kurulu Başkanı Saynur Önen ile Teknosa Akademi Eğitim ve Geliştirme Müdürü ve TEGEP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Sarıkayalar yanıtladı.


TEGEP 3. Eğitim ve Gelişim Zirvesi’ne katılanları neler bekliyor?

TEGEP’in bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Eğitim ve Gelişim Zirvesi’nde iş dünyasından gelen ve / veya yetişkin öğrenme ortamına dair çalışmış ve çalışmakta olan güçlü isimleri konuşmacı olarak ağırlıyor olacağız. Yirmiye yakın konuşmacıdan beşini Keynote olarak misafir ediyoruz. Zirve’de konuşmacıların yanı sıra iki Atölye Çalışması da yapıyor olacağız. Zirve’nin bir önemli farklılığı da Eğitim ve Gelişim sektörünün ilk kapsamlı kurumsal araştırmasının sonuçlarının paylaşılacak olması…

Zirve’ye hazırlanırken zihnimizden hep İnsan, Öğrenme, Gelişim, Yetenek, Performans, Teknoloji ve Değer kavramları geçiyor, konuşmalarımız hep bunların etrafında şekilleniyordu. Zirve’nin anahtar kelimelerinin de bunlar olmasına karar verdik. Temamızı da bu anahtar kelimeler eşliğinde “Geleceğe Işık Tutmak” olarak belirledik. Buradan hareketle Zirve katılımcılarını; Geleceğe Işık Tutan Konularda, Değer Tabanlı Öğrenme Ortamı Tasarımı, Gelişmekte Olan Ülkelerde Fark Yaratan İşletmelerin Liderleri ve Öğrenme Ortamları, ASTD Gözünden Dünyadaki Öğrenme Trendleri, Y Kuşağı ve Organizasyonel Çekicilik, Yeteneğin Seçimi ve Yönetiminde Peer to Peer Öğrenme, Eğitim Verimliliğini Ölçme ve Değerlendirme, Sosyal Medya ve Digital Uygulamalar, Koçların Gözünden Koçluk Hikayeleri, Yetenek Seçim ve Gelişim Yönetimi, Karma Öğrenme Tasarımı ve TEGEP Kurumsal Eğitim Araştırması bekliyor olacak.

Katılımcılar zirvede, dünyadaki öğrenme trendleri konusunda bilgi alacak. Bu trendlerin neler olduğuna dair bizlere bilgi verir misiniz?

Evet, dünyadaki öğrenme trendlerini özellikle ASTD Uluslararası İlişkiler Direktörü Wei Wang’ten, Philips Lighting Academy Dekanı Stefaan Van Hooydonk’tan, Alstom University Eski Başkan Yardımcısı Micheal Salone’dan, Heinz Negotiation Academy Kurucusu ve Direktörü MJ. Tocci ve IMD İcra Direktörü Dr. Hischam El Agamy’den dinliyor olacağız. Program akışındaki Türk konuşmacılarımız Bülent Bayram, İdil Özdoğan Gökgöz, Evrim Kuran da şirket uygulamaları ve bu konudaki araştırmalar üzerine bir paylaşım ortamı yaratıyor olacak.

Stefaan, değer tabanlı öğrenme tasarımı ile, dijital hale getirilen içerikler, informal öğrenme, tüm ekosistem için öğrenme ortamı tasarımı üzerine bir paylaşım ortamı yaratıyor olacak. Micheal, Yeteneğin Seçim ve gelişiminde Peer to Peer Öğrenme üzerine meslektaşı MJ Tocci ile ikili bir konuşma ortamı oluşturacak. Wei, ASTD merceğinden dünyadaki öğrenme trendlerini aktaracak. Dr. Hischam gelişmekte olan ülkelerdeki dönüşümü yönetmek ve süreçleri değiştirmek konusunda fark yaratan işletmelerin liderleri ve öğrenme ortamları üzerine aktarımlarda bulunuyor olacak. Yetenek Seçimi ve Gelişim Yönetimi üzerine Bülent Bayram ve İdil Özdoğan Gökgöz, Vodafone ve Anadolu Efes uygulamalarından bahsediyor olacak. Evrim Kuran, Y Kuşağı ve Sosyal İK’dan söz edecek; yani İK’nın gündemini sadece yeni neslin işe alımı ve tutundurması değil, işten ayrıldıktan sonraki ilişki yönetiminin de meşgul edeceğini aktaracak.

Deniz Hasanbaş ve Emin Devrim Keklik ise eğitimin verimliliğini ölçme üzerine yapılacak atölyenin sahipleri… Diğer bir Atölye de, Gökçe Zeynep Kurmuş ve Didem Gürcüoğlu Tekay ile yapılacak olan Karma Öğrenme ortamı… Öğrenme ortamını oluşturma ve lider gelişimini desteklemede en önemli araçlardan biri olan koçluğu bu kez Evrim Cabbaroğlu moderatörlüğünde Serdar Lale, Enis Arslan ve Gülsüm Zeytinoğlu’ndan bambaşka bir yaklaşım ile dinliyor olacağız. Ama pek tabii bunların her birini derinliği ve lezzeti ile zirvede tadıyor olacağız. Zirve’de amacımız, aydınlanmanın temel mimarı olan eğitim ve gelişim profesyonelleri ve onların vasıtasıyla tüm çalışanların fenerlerine yağ, ışıklarına ışık, bilgilerine bilgi katıyor olmak.

Şu anda eğitim ve gelişim profesyonellerinin en önemli gündem maddelerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Bunlara nasıl hazırlanmak gerekir?

Kurumlar 2010 sonrası; çalışanı, organizasyonu ve öğrenme ortamını etkileyen, birazdan bahsedeceğimiz konulardan sıkça konuşmaya başladı: Ekonomik durgunluk, globalleşme, sosyal medyanın varlığı, kurumlarda 5 (Baby Boomers, X,Y,Z, Milleniums) kuşağın da var olmasının oluşturacağı farklı işyeri dinamikleri, yeteneği bulma ve tutma, çalışan bağlılığı, verimlilik-performans, ROI, yeni teknolojilerin varlığı… Bu konuların hepsi zirvenin de ışık tutacağı öğrenme konuları arasında yer alıyor.

Tüm bu konuların ve değişimlerin ışığında; eğitim ve gelişim profesyonelleri öğrenme ortamını mümkün kılmak için, çalışan odaklı olmayı, farklı enstrümanlarla, sosyal medyanın varlığı kullanarak, mobilde yeni & yenilikçi, hap içeriklerle mikro öğrenmeler yaratmayı, eğitimi değil bilgiyi ön plana çıkarmayı, kurumsal müfredata değil kişisel müfredata odaklı olmayı, sınıf yerine çoklu öğrenme metotlarının kullanıldığı, daha fazla teknolojiye yer veren, çalışanın gelişim sorumluluğunu daha fazla üstlendiği, bilgiye daha hızlı erişimin mümkün olduğu, informal öğrenme ortamlarının sıklıkla kullanıldığı, dijital öğrenme ortamlarının artan oranlarda kullanıldığı, performans desteği içeren işbaşında öğrenmenin ön plana çıkarıldığı tüm ekosisteme yönelik değer yaratan öğrenme ortamlarını tercih etmeliler.

“Gelişen KOBİ, Geliştiren KOBİ” Yarışması ödülleri de verilecek. Bu yarışma hakkında bilgi verebilir misiniz?

TEGEP'in eğitimlerle çalışanlarının gelişiminde değer yaratan KOBİ’leri desteklemek amacıyla Zirve kapsamında düzenlediği “Gelişen KOBİ, Geliştiren KOBİ Yarışması”nı yapıyoruz. Bu yıl üçüncüsü zirvede sonuçlanacak yarışmada, KOBİ’lerin Ocak 2012 - Haziran 2013 dönemi içinde gerçekleştirdikleri başarılı eğitim uygulamaları değerlendirilecek.

KOBİ’ler tüm dünyada olduğu gibi Türk ekonomisinin de temel taşlarını oluşturuyor. Ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artan KOBİ’lerin istihdam, üretim, ihracat, katma değer ve yatırım içindeki payları da önemli büyüklüklere ulaşıyor. 3 milyona yakın KOBİ, yaklaşık 8 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Buna rağmen Türkiye’deki işletmelerin yüzde 80’inin eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz.

TEGEP olarak KOBİ’lerin Türkiye’nin geleceğinde sahip olduğu önemin farkındayız. Gelecek için en büyük yatırımın insan kaynağına yapılan yatırımla sağlanacağına olan inancımızla kalkınma ve sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lerde eğitim-gelişim faaliyetlerini desteklemek için çalışıyoruz. KOBİ’lerin; nitelikli eleman, işgücü verimliliği gibi önemli noktalarda eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelmelerini, bu konunun öneminin farkında olmalarını ve bu anlamda yatırımlar yapıyor olmalarını önemsiyoruz. Çünkü etkin bir eğitim ve danışmanlık, ihracat yapan KOBİ’lerin mevcut ve yeni pazarlarda ihracat miktarlarını artıracağı gibi ihracat yapmayan işletmelerin iç pazarda büyümesi veya ihracata başlaması için yararlı olacaktır. Dolayısıyla danışmanlık ve eğitim almanın önemi ve faydaları konusunda KOBİ’lerin daha fazla bilinçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle, eğitimlerle çalışanlarının gelişiminde değer yaratan tüm KOBİ’leri desteklemek amacıyla her yıl Gelişen KOBİ, Geliştiren KOBİ Ödülleri’ni veriyoruz.

“Yetişkin öğrenmesi alanında değer yaratan bir partner olarak öncü ve katkı sağlayan
bir kurum olmayı amaçlıyoruz”

TEGEP olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz ve gündemdeki çalışmalarınız neler?

TEGEP' in mevcut ve yakın gelecekteki hedeflerini belirlerken eğitim ve gelişim alanında çalışan kişiler olarak bizlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak öncelikle bu alanda değer yaratabileceğini düşündüğümüz öncelikli konuları gündemimize aldık. Eğitim ve gelişime kritik ihtiyaç duyan ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılan ülkemizde, bu alanda düşünmeyi, üretmeyi, kaliteli sonuçlar yaratmayı hedefledik. Bu alanda çalışan ya da kariyer yapmak isteyenler için oluşturduğumuz uzmanlık programları yeni modülleriyle devam edecek. Programlarımızda en güncel ve dünya trendleriyle paralel içerikleri profesyonellerin deneyimleriyle harmanlayarak sunuyoruz. Geçen yıl temellerini attığımız kıyaslama çalışmamız bu yıl daha kapsamlı hale geldi ve nitekim Zirve'de sonuçlarını paylaşacağız, amacımız neredeyse tek başvuru kaynağımız olan ASTD Raporu yanında Türkiye'deki kurumlara ait ve her yıl beklenen bir çalışma yaratabilmek…

Alandaki herkesi bir araya getiren atölyelerimizin yanında farklı paylaşım platformlarıyla bilginin sinerji yaratabildiği ortamların sayısını artıracağız; bu aynı zamanda TEGEP'in öncülük edeceği yayınlarla da sürecek. Başta ASTD olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliğimizi farklı çalışmalarla devam ettireceğiz, üyelerimizle başlayan mentorluk çalışmalarını daha kapsamlı hale getireceğiz. Kobiler ve Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik platformlara odaklanacağız.

Amacımız TEGEP'in yetişkin öğrenmesi alanındaki projelerde değer yaratan bir partner olarak öncü ve katkı sağlayan bir kurum olmasıdır. Bu kapsamda katkı sağlayabilecek önerileri değerlendirmeye, işbirliklerine girmeye hazırız.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024