Tarih Vakfı

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı başta tarihçiler ve toplumbilimciler olmak üzere çeşitli meslek ve çevrelerden aydınlarımızın ortak girişimi olarak Temmuz 1991’de kuruldu.Tarih Vakfı, kuruluş süresi ve yapısı bakımından ülkemizdeki vakıfların çoğundan farklı bir konumda. Vakfın arkasında bir politik parti, büyük bir sermaye grubu ya da varlıklı bir aile yok. Vakıf devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. Vakfın kuruluş sermayesi, kurucuların küçük çaplı katkılarıyla oluşmuş, kuruluş sonrasında da proje ve yayın gelirlerinin dışında kurucu ve üyelerin katkıları Tarih Vakfı’nın ana kaynağı durumunda.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024