PDP İnsan Kaynaklarını Motive Etme, Seçme ve Yönetme Aracı

Çağdaş yönetim bilimi çerçevesinde, yöneticiler insanları uymadıkları mekanlara sokmanın ya da onları işlerine uyacak şekilde değişmeye zorlamanın temelde iyi bir uygulama olmadığını bilirler. En iyiyi başaran ve en üretken olan kuruluş, tüm parçaları bir araya getirebilen, her bir bireyin kendi gücünü topluluğun başarısına adadığı, ortamın her bireyi en yüksek performansa ulaşacak şekilde motive ettiği, dinlemenin, iletişimin ve anlayışın varolduğu yerdir. Bir yönetici bunu nasıl başarır? PDP bunu başarmayı sağlayacak bir araçtır.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024