Takım Çalışmalarını Etkileyen Faktörler

Favorilere Ekle
1. GİRİŞ Çağımızdaki hızlı teknolojik gelişmeler ve ağırlaşan rekabet koşulları, örgütlerde geleneksel yönetim ve üretim anlayışının değiştirilmesine yol açarak yenileşme ve değişme hareketlerini zorunlu hale getirmiştir.