Aylık Ücrete, Fazla Mesai Ücreti de Dahil Edilebilir

A GİRİŞ Ücret tanımı, değişik yasalarda farklı şekillerde yapılmıştır. İş Kanunu’nda ücret; “Bir kimseye, bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakten ödenen meblağ” olarak tanımlanmıştır (İş Kanunu Md. 26/1). Deniz İş Kanunu ise ücreti; “Gemi adamına iş karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nakden ödenen meblağ” olarak tanımlamıştır (Deniz İş Kanunu Md. 29/1). Gelir Vergisi Kanunu’nda da ücret; “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. (GVK Md. 61/1) .

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024