Ofise Zorla Dönüş, sessiz bir şekilde iş bırakmaya yol açıyor

"Sessiz istifa" terimi Mart 2022'de ortaya çıktı ve iş tanımınızın asgari düzeydeki görevlerini kovulmayacak kadar iyi yapmanız anlamına geliyor. Konsept, TikTok'ta hızla viral oldu. Yine de Ağustos 2022'de yayınlanan verimlilikle ilgili hükümet verileri 2022'nin 1. ve 2. çeyreğinde keskin ve beklenmedik bir düşüş gösterdiğinde, iş dünyası liderleri arasında bir endişe konusu olarak ilgi görmeye başladı. Ağustos'taki bu endişe verici veri noktasından kısa bir süre sonra, Gallup bir anket yayınladı. Eylül ayı başlarında yapılan bu anket, tüm Amerikalıların yarısından fazlasının sessizce pes edebileceğini belirterek, iş dünyasının bu sorunla ilgili endişelerini daha da şiddetlendiriyor.

Birçok gelenekçi lider, üretkenlikteki bu düşüşü ve sessizce istifadaki artışı uzaktan çalışmaya bağlamak için acele etti. Örneğin, BlackRock CEO'su Larry Fink üretkenlikteki düşüşü uzaktan çalışmaya bağladı. Çalışanların bu sorunu çözmek için ofise gelmelerini zorunlu kılma çağrısında bulundu.

Yine de gelenekçilerin iddiaları birbirini tutmuyor. Sessizce işten ayrılma ve bunun sonucunda üretkenlikteki düşüş uzaktan çalışmadan kaynaklanıyorsa, pandeminin başlangıcından itibaren, ofis çalışanları uzaktan çalışmaya geçtiğinde verimlilikte bir düşüş görmemiz gerekir. Ardından, özellikle 2021'in sonundaki Omicron dalgasından sonra ofisler yeniden açıldığında, 2022'nin başlarından itibaren çalışanlar ofise döndükçe üretkenliğin arttığını görmeliyiz. Ama hiç öyle değil! 

Gerçekte ise tam tersi bir eğilim görüyoruz. ABD üretkenliği 2020'nin 2. çeyreğinde ofisler kapanırken sıçrama yaptı ve 2021'in 4. çeyreğine kadar yüksek bir seviyede kaldı. Ardından, şirketler 2022'nin başlarından itibaren ofise dönüşü zorunlu kılmaya başladığında üretkenlik keskin bir şekilde düştü.

Öyleyse sessizce istifa ile ilişkili üretkenlik düşüşünü ne açıklıyor? Gallup işyeri yönetimi araştırma ve strateji direktörü Ben Wigert'e göre, çalışanları disiplin tehdidi altında ofise gelmeye zorlamak, ayrılma, korku ve güvensizliğe yol açar. Gallup, "optimal bağlılık artışının, çalışanların zamanlarının %60 ila %80'ini veya beş günlük çalışma haftasında üç ila dört gününü tesis dışında çalışarak geçirdikleri zamanda ortaya çıktığını" saptadı. Integrated Benefits Institute, Ekim 2022'de yaptığı bir ankette, uzaktan veya hibrit bir ortamda çalışan çalışanların daha memnun (%20,7) ve daha yüksek düzeyde bağlı olduklarını (%50,8) bildirdi.

O halde, çalışanları ofise gelmeye zorlamanın, sessizce işten ayrılmayla sonuçlanmasına şaşmamalı. Bağlı olmayan çalışanlar üretken değildir. Bu, özellikle yeni bir iş arıyorlarsa geçerlidir: Kariyer sitesi Monster, yaptığı ankete katılanların üçte ikisinin tam zamanlı olarak ofise dönmektense işi bırakacağını bildirdi. Ofise dönmek zorunda kalanların birçoğunun özgeçmişlerini düzeltmeye ve işe alım görevlileriyle görüşmeye başlaması şaşırtıcı değil.

Zorunlu ofise dönüşlerde sessiz istifa sorununu çözmek 

Bu verileri danışmanlık müşterilerime gösterdiğimde, genellikle bana bu sorunu çözmek için ne yapabileceklerini soruyorlar. Öncelikle onlara ünlü komedyen Henny Youngman'ın bir fıkrasını hatırlatırım: "Hasta diyor ki 'Doktor bunu yapınca canım acıyor. Doktor 'Öyleyse yapma' diyor." İşin geleceğine yönelik yaklaşım; ekip liderlerinin ekiplerinin ihtiyaçlarına hizmet eden iş düzenlemeleri konusunda çağrıda bulunduğu, esnek bir ekip liderliğine dair bir yaklaşımdır. Ekip liderleri, üretkenliği, katılımı ve iş birliğini nasıl en üst düzeye çıkaracakları da dahil olmak üzere ekiplerinin neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilir.

Ancak, çoğu zaman o kadar kolay değildir. Uzlaşmaz bir Yönetim Kurulu ile karşı karşıya kalabilirler veya C-suite'in geri kalanı, çalışanların çalışma haftasının büyük bir bölümünde veya tamamında ofise dönmesini talep etmek için birleşmiş olabilir. Sonra ne oluyor?

Bu durumda, sessizce işten ayrılma endişelerini en aza indirgemek için ofise dönmek için en iyi uygulamaları bulmalarına yardımcı oluyorum. İnsanlara daha fazla ödeme yapmak kadar basit olduğunu düşünebilirsiniz. Ve aslında, ücretlendirme hakkında bir konuşma her zaman bir ofise dönüş girişimine eşlik etmelidir. Örneğin, Owl Labs tarafından yapılan araştırma, ortalama bir ofis çalışanının işe gidip gelmesinin evde kalmasına kıyasla ayda ortalama 863 ABD dolarına mal olduğunu gösteriyor; bu, kamu hizmetleri, ofis malzemeleri vb. için ayda yaklaşık 432 ABD dolarıdır.

Genel bir maaş artışı yerine, ofisle ilgili belirli maliyetlerle ilişkili ücretlerin ödenmesinin en iyi sonucu verdiğini düşünüyorum. Böylece, personelinizin işe gidip gelme masraflarını ödeyin: Katedilen mil için günlük IRS, toplu taşıma ücretleri vb. Güzel bir öğle yemeği için ödeme yapın. Kuru temizleme masraflarını karşılayın. Bu tür ödemeler, başlangıçtaki hoşnutsuzluğu gidermeye ve genellikle zorunlu ofis dönüşüyle ilişkili yıpranmayı azaltmaya yardımcı olur. Ancak tüm bunlar yine de ofise gelerek iki saatlik bir yol dışında evde yapacaklarının aynısını yapan insanların neden olduğu sessiz istifa sorununu çözmüyor.

Slack tarafından Ekim 2022'de yapılan bir anket, ofise geri dönmesi gereken birçok beyaz yaka çalışanının görüntülü görüşmelerde dört saate kadar zaman harcadığını ortaya çıkardı. Slack'in Birleşik Krallık'taki başkanı Stuart Templeton, işverenlerin ofislerini "üretkenlik katillerine" dönüştürme riskini aldıklarını, çünkü "görüntülü görüşmeler için işe gidip gelmek için iki saatlik bir yolculuk yapmanın ofisin korkunç bir kullanımı olduğunu" söylüyor. Bu, doğrudan sessizce istifaya götüren türden bir şeydir. İnsanların evde odaklanmayı gerektiren bireysel görevlerde çok daha üretken olduklarını biliyoruz. Slack tarafından yapılan anket bu izlenimi doğruluyor: Yanıt verenlerin %55'i evde “derin çalışma” yapmayı tercih ettiğini ve yalnızca %16'sı ofisin derin çalışma için daha iyi bir yer olduğunu belirtiyor.

Bunun yerine ofis, özellikle yeni çalışanlar için sosyalleşme, iş birliği ve derinlemesine eğitim için bir yer olmalıdır. Sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için personel ofise döndüğünde eğlenceli ekip oluşturma egzersizleri ve sosyal etkinlikler düzenlemek değerlidir.

İşbirliğini kolaylaştırmak için ofis içi personelin evden çalışanlarla birlikte nasıl çalıştığını dikkate almak önemlidir. 

Bazı müşterilerimin haftanın farklı günlerinde gelen ve hibrit iş birliği ve toplantılar gerektiren personeli var. Ofis içi ve uzak personelin bu tür iş birliğini kolaylaştırmak için, her iki tür çalışanı da eşit şartlara tabi tutan sanal ofis ortamlarının sağlanmasına yardımcı olur. Aynı şekilde, etkili iş birliğine olanak sağlamak için hibrit toplantıları kolaylaştırmak üzere altyapıyı geliştirmek zorunludur.

Etkili yüz yüze iletişim, çatışma arabuluculuğu ve çözümü, etik ikna gibi sosyal becerilerle ilgili derinlemesine eğitim için yüz yüze deneyimlerin yerini hiçbir şey tutamaz. İşverenler, çalışanları ofise döndükten sonra düzenli olarak değerli eğitimler sunarlarsa, sessiz bir şekilde işi bırakma oranında bir azalma olduğunu ve çalışanların bağlılığı ve üretkenliğinde bir artış olduğunu görecekler.

Son olarak, zihinsel sağlık yararları sağlamak gibi, işe dönüşün bir parçası olarak çalışanın tükenmişliği ele almasına yardımcı olmanın değerli olduğunu düşünüyorum. 2022'nin sonlarında yapılan bir Gallup anketinde, yanıt verenlerin %71'i ofis içi çalışmaya kıyasla hibrit çalışmanın iş-yaşam dengesini iyileştirdiğini ve %58'i daha az tükenmişlik bildirdiğini söyledi. Zorunlu bir göreve dönüş, kaçınılmaz olarak bir miktar sessizce işten ayrılmaya ve üretkenlik kaybına yol açacak olsa da akıllı liderler en iyi uygulamaları kullanarak bu sorunu iyileştirebilir. Çalışanların sosyalleşmesine, iş birliği yapmasına ve mükemmel profesyonel gelişim ve rehberlik almasına yardımcı olmaya odaklanmak ve böylece onlara ofisin değerini göstermek, sessiz istifayı azaltacak ve performansı artıracaktır.
 

DERGİ

HRdergi Mart sayısı çıktı!

SATIN AL Mart 2024