Motivasyon ve Performans Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi alt sistemlerini bir önem ve öncelik sıralaması içinde ele aldığımızda, sanırım hem işletme yönetimlerinin hem de çalışanların öncelikli tercihleri olarak “Performans Yönetimi” en başlarda yer almaktadır. Bu nedenle de insan kaynakları alanında çalışanlar olarak, bir işletmede göreve başladığımızda bizden beklenilen işlerin başında bu alt sürece yönelik beklentiler gelmektedir. Çünkü “Performans Yönetimi” gerek işletme performanslarını, verimliliğini, etkinliğini arttırmada ve işletme hedeflerinin kişi hedefleri ile eşgüdüm sağlamasında işletme için faydalı olduğu gibi gerekse kişiler arasındaki iletişim geribildirimi geliştirmede ve kişinin işe olan katkısını ölçmede daha objektif olunacağından motivasyon üzerinde etkilidir. Bunların yanında eğitim, kariyer/yedekleme, ücret/ödül yönetiminde ve işe alım/işten ayırma kararlarında bu sistemin çıktıları kullanılmaktadır.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024