Hizmet Aktinin Feshi ve Sonuçları

Favorilere Ekle
İşçi ile işveren arasındaki çalışma koşulları hizmet akti ile düzenlenmektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu’nda sigortalı sayılmanın temel şartının bir hizmet aktine istinaden çalışma olduğu belirtilmiş ancak bir tanım yapılmamıştır.