Liderlere öğüt veren ve yol gösteren İK yöneticilerinin kendi departmanlarını yönetirken karşılaştıkları günlük tuzaklar

Favorilere Ekle
Bir İK organizasyonunda, zayıflık ve performans eksikliğini telafi etmek İK yöneticisinin sorumluluğudur. İK yöneticileri, yararlı İK yöneticiliğinin prensiplerini bilinçli olarak anlamazlarsa İK yöneticilik rollerinde başarısızlığa uğrarlar. Sıkı çalışmanın, güdülerin ve zekiliğin, performans eksikliğinin yerini doldurduğuna inanırlar fakat bu unsurlar, tüm alanlarda yararlı bir İK yöneticisi olmak için yeterli değildir.