Kurumun başarısının ve sürekliliğinin temel taşı: Güven

Günümüz küresel rekabet ortamında yaşamını sürdürmek isteyen firmalar rekabetçi avantaj arayışındadır. Rekabetçi avantaj sağlamak için verimliliği artırmak gerekir. Fark yaratan rekabetçi avantaj sağlamak isteyen firmalar, verimliliği maddi kaynakların yönetiminin yanında İnsan Kaynakları Yönetiminde de aramak zorundadır. Çalışan verimliliğini artırmanın önemli bir yolu iş ortamında güven duygusunu artırmaktır. Galford ve Drapeau’ya göre “eğer insanlar birbirilerine ve liderlerine güvenirlerse, uyuşmazlıklara rağmen birlikte çalışabilirler. Daha zekice riskler alırlar, daha çok çalışırlar, şirkette daha uzun süre çalışacaklardır ve daha iyi fikirlerle katkı sağlarlar ve kimsenin onlardan istemeye hakkı olmayacağı kadar daha derini kurcalarlar”. Buradan yola çıkarak iş ortamında güveni sağlamış bir şirketle güven ortamı olmayan bir şirket arasında, çalışanların verimliliği açısından çok büyük farklar olması beklenebilir.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024