İşten ayrılma döngüsünü kırmak için İK ne yapmalı?

Favorilere Ekle
Pek çok şirkette, çalışanın işe girişini takiben uygulanan oryantasyon programları, erken bir bağlılık yaratmak ve en azından çalışanın ilk yılı için çalışan devir oranını azaltmak adına kullanılabilecek yararlı yöntemlerdir. Azalan verimliliğin beraberinde getirdiği maliyetler de çalışan devir oranı maliyetlerinin bir başka kategorisini oluşturur. Bu kategori her ne kadar, halihazırdaki çalışana ödenen maaşın artık verilmeyecek olmasından kaynaklanan tasarrufları içerse de azalan moral ve azalan performans da bu kategorinin içinde yer alır.