İK liderleri gelecekte nelere odaklanıyor?Gartner, İK trendlerini belirlemek ve 2022 için İK önceliklerini ve beklenen zorlukları değerlendirmek için 60 ülke ve tüm büyük endüstrilerde 500'den fazla İnsan Kaynakları lideriyle anket yaptı. Kritik beceriler ve yetkinlikler oluşturmak, üst üste dördüncü yıl için öncelikler listesinin başında geliyor, ancak birçok İK lideri aynı zamanda değişim yönetimi, liderlik ve çeşitlilik, eşitlik ve katılım (DEI) girişimlerine de öncelik verecek.

İK liderleri 2022'de neye odaklanıyor?

1. Kritik beceriler ve yetkinlikler oluşturmak
2. Organizasyonel tasarım ve değişim yönetimi
3. Mevcut ve gelecekteki liderlik bench’leri 
4. İşin geleceği
5. DEI

İnsan Kaynakları işlevine yönelik bu öncelikler, bir bütün olarak şirket için başarıyı sağlamanın anahtarıdır. Çoğu İK lideri, 2022'de operasyonel mükemmelliği iyileştirmenin kritik olacağını söylüyor ve önceki yıllardan çok daha fazlası, iş dönüşümünü yürütmenin ana odak noktası olacağını bildiriyor.

Her İK profesyoneli için bu dönüşüm, ağırlıklı olarak gerçekten hibrit bir ortam yaratmaya odaklanacak - çalışanların zamanlarını yerinde ve uzaktan çalışma arasında bölüştürdüğü ve işlerini nerede ve ne zaman yapacakları konusunda daha fazla esnekliğe sahip oldukları bir iş gücü modelini devreye sokacak. 

2022 için temel İK trendleri nelerdir?

COVID-19 salgını, çalışma şeklimizdeki değişiklikleri hızlandırdı ve tüm İnsan Kaynakları fonksiyonunun koordineli bir şekilde yanıt vermesi gereken bir dizi İK trendini tetikledi.

2022 için en önemli İK öncelikleri, kuruluşları iş gücü ve işyeri stratejilerini değiştirmeye zorlayan bu İK trendlerine acil bir yanıtı yansıtıyor. Bu da İK liderlerinin kritik becerileri belirleme, çekme ve elde tutma yöntemlerini geliştirmeleri ve çalışan değer teklifini (EVP) geliştirmek ve iş performansını artırmak için işleri yeniden tasarlamaları gerektiği anlamına gelir.

Bu an, İK liderlerine, daha önce hem çalışanlar hem de işverenler için olası bir kazan-kazan olarak düşünülmeyen şekillerde işin geleceğini şekillendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle birkaç İK trendi, 2022'de tüm İK profesyonelleri için zorluklar ve fırsatlar yaratıyor.

İK Trend No. 1: Hibrit çalışma, iş dönüşümünü yönlendiriyor

İK liderlerinin büyük bir çoğunluğu (%95), çalışanlarının en azından bir kısmının pandemi sonrasında uzaktan çalışmasını bekliyor. Hibrit çalışmaya geçiş, büyük bir dönüşüm itici gücü olacak ve bir İK liderinin desteklemeye hazır olması gerekiyor.

İK Trend No. 2: Daha fazla ve yeni becerilere ihtiyaç var

Tek bir iş için gereken toplam beceri sayısı yılda %6,3 oranında artıyor ve eski becerilerin yerini yeni beceriler alıyor. 2018'de ortalama bir iş ilanında bulunan becerilerin yüzde yirmi dokuzu 2022'ye kadar eskimiş olacak.

İK Trend No. 3: İşgücü sağlığı aşınıyor

Pandemi sırasında çalışan performansı yüksek kaldı, ancak aksamaların işgücü sağlığı, yani çalışanların sağlığı, bireyler, ekipler ve liderlik arasındaki güven durumu ve çalışma ortamı üzerinde uzun vadeli ve geri dönüşü zor etkiler yarattı. (Örneğin, dahil olma duyguları). Hibrit çalışmaya yönelik etkisiz yaklaşımlar bu etkileri yalnızca şiddetlendirecektir.

İK Trend No. 4: Çalışanlar anlaşıldığını ve değer verildiğini hissetmek ister

İK liderlerinin, çalışanların duyulma ve değer görme taleplerini karşılamak için daha insani bir işveren-çalışan ilişkisi ve istihdam anlaşması oluşturması gerekiyor. İK alt işlevlerindeki tüm İK liderlerinin, EVP'nin çalışanları insan olarak bütünsel olarak merkeze almasını sağlamada oynayacağı bir rolü vardır.

İK Trend No. 5: Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık üzerindeki artan baskı

Daha fazla empati ve daha insancıl bir çalışma ortamı beklentileriyle birlikte, kuruluşlarda eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirmek için artan bir baskı var. Özellikle, liderliği çeşitlendirme konusunda gerçek ilerleme kaydetmeleri için İK'nın tüm paydaşlarından - dahili ve harici - artan bir baskı var.

2022'de CHRO'lar için temel eylemler nelerdir?

İK liderlerine yönelik Gartner anketi, İK ekibinin kendilerini adaması gereken girişimleri vurgularken, CHRO'lar ve diğer alt işlev liderleri, kişisel olarak etkili olmak ve İK ekiplerini başarıya götürmek için kendi zamanlarını ve dikkatlerini odaklamalıdır. 

2022 için en önemli İK öncelikleri göz önüne alındığında, CHRO'ların odak noktası şunlar olacaktır:

•    Hibrit bir çalışma modelinde inovasyonu teşvik etmek ve iş dönüşümünü yürütmek için daha fazla sorumluluk almaya hazırlanın.
•    Esnek deneyimler sunmak, kasıtlı iş birliğini sağlamak ve empatiye dayalı yönetimi desteklemek için insan merkezli tasarımı kullanarak hibrit bir iş modelinin geliştirilmesini destekleyin.
•    Değişen beceri ihtiyaçlarını yönetmek için daha dinamik bir yaklaşım kullanın.
•    Yalnızca performansı değil, iş gücü sağlığını da yönlendirmek için iş gücü destek tekliflerini yeniden değerlendirerek uzun vadeli iş gücü direncini teşvik edin.
•    Kuruluşunuzun liderlerine DEI hedefleri koyun
•    Yönetim kurulu başarısının CHRO tarafından yönlendirilen farklılaştırıcılarını hedefleyerek kişisel ve yönetim kurulu etkinizi yükseltin.
•    Çeviklik, müşteri odaklılık ve operasyonel verimlilik hedeflerine ulaşmak için İK işlevini düzenleyin.
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024