İş (hizmet) Sözleşmeleri

Favorilere Ekle
İş sözleşmesiyle çalışma, İş Yasası’nın konusu olmasına karşın, iş sözleşmesinin tanımlanması Borçlar Yasası’nda yapıl mıştır. Buna göre; İş Sözleşmesi, “bir sözleşmedir, bu sözleşme ile işçi, belirli veya belirsiz bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeyi taahhüt eder.”