İş (hizmet) Sözleşmeleri

İş sözleşmesiyle çalışma, İş Yasası’nın konusu olmasına karşın, iş sözleşmesinin tanımlanması Borçlar Yasası’nda yapıl mıştır. Buna göre; İş Sözleşmesi, “bir sözleşmedir, bu sözleşme ile işçi, belirli veya belirsiz bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeyi taahhüt eder.”

DERGİ

Şubat 2024 sayısı yayında!

SATIN AL Şubat 2024