İnsan kaynakları yönünden eğitime bakış III: Eğitim Hedeflerinin Saptanması

İnsan kaynakları yönünden eğitime bakış yazı dizisinde hizmet içi eğitim ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi yayınlandı. bu sayıdaki eğitim hedeflerinin saptanması başlıklı üçüncü bölümde; öğretim hedeflerinin yazılmasında dikkat edilecek noktalar, bir öğretim hedefinde bulunması gereken öğeler, gagne ve briggs’in yetenek türlerine ilişkin sınıflaması, bloom’un bilişsel öğrenme düzeylerine ilişkin taksonomisi ve davranış örnekleri yer alıyor. Örgütsel, görevsel ve bireysel düzeyde analiz edilerek saptanan eğitim gereksinimlerini karşılayacak bir eğitim programının seçimi ve hazırlanması için önce, eğitim hedeflerinin oluşturulması gerekir. Ne yazık ki birçok hizmet içi eğitim programının hedefi bulunmamaktadır. Sırf eğitim yapmış olmak için yapılan eğitim anlayışıyla bir eğitim programının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek mümkün değildir. Etkili eğitim hedefleri, eğitim tamamlandığında örgütsel, görevsel ve bireysel düzeyde sağlanacak kazanımları açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024