İnsan Kaynakları Yönünden Eğitime Bakış

Favorilere Ekle
V. ÖĞRENME İLKELERİ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İnsan Kaynakları Yönünden Eğitime Bakış Yazı Dizisinin beşinci bölümünde öğrenme ilkeleri ve öğretim yöntem ve tekniklerinin seçimi; işbaşı ve iş dışındaki eğitimde kullanılacak eğitim yöntemleri, işbaşında ve iş dışında karma eğitim uygulamaları konuları işleniyor.