İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi

Son yıllarda İnsan Kaynakları Yönetimi’nin üstlenmesi gereken rollerden birisinin de “değişim yöneticiliği” olduğu konusunda herkes fikir birliği yapmaktadır. Özellikle değişim ve gelişimin hızı ve etki alanı arttıkça İnsan Kaynakları Yönetimi’nin bu rolü daha da önem kazanmaktadır. Globalizasyon, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, artan ve agresif rekabet, arz talep dengesinin arzdan yana bozulması, bilginin hızlı bir şekilde elde edilmesi/analizi/yeniden üretilmesi/dolaşımı gibi nedenler işletmeleri yeni arayışlara itmeye başladı. Çünkü bu yeni oluşan koşullar fiyat maliyet kalite açısından ürün ve hizmetlerin birbirine benzemesine yol açtı. Kısacası kalite açısından benzeşik ürünler piyasaları doldurmaya başladıkça ve arzın talepden daha fazla olması nedeniyle de kar marjları düştükçe, “kalite” tek başına kar yaratıcı bir etken olmaktan çıkmaya başladı. Artık kalitenin yanında rakiplerinizden neyi, ne kadar “farklı” yaptığınız da önemli oldu. Bir başka deyişle para kazanmanın yolu farklılıklardan geçmeye başladı. Başlangıçta ürün/hizmet bazında yapılmaya çalışılan farklılıklar da müşteri odaklılık sonucunda doğrudan müşteriye dönük olmaya yöneldi.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024