İngilizce eğitiminde yeni yöntemler ve farklı çözümler için Newone


2007 yılında, İngilizce kurslarının eksiklerini tamamlamak ve kurumsal eğitimler konusunda yeni yöntemler sunmak üzere kurulan Newone’ın Genel Koordinatörü Nevzat Aktaş, “Üst düzey yöneticilerle başlayan eğitim hayatımız, onların talepleri, referansları ve bizim hizmetlerimizi çeşitlendirmemizle şirket çalışanlarına yayılmaya başladı, Gelen bu toplu talepler bizi daha iyi planlama ve eğitim modelleri oluşturmaya sevk etti” diyor.

Öncelikle, Newone’ı sizin sözlerinizle dinlemek isteriz. Bize kısaca kuruluş hikayenizden ve hizmetlerinizden söz eder misiniz?

Newone, yabancı dil eğitim sektöründe 8 yıllık deneyimin üzerine 2007 yılında kuruldu. O yıllarda yabancı dil eğitimi, birbirinin benzeri tekdüze bir eğitim anlayışına sahipti. Bu yüzden biz İngilizce eğitiminde yeni yöntemler ve farklı çözümler sunmak için ismimizi Newone olarak belirledik. Yolculuğumuz o dönemki İngilizce kurslarının eksikleri ve kurumsal eğitimlerdeki potansiyeli fark etmemizle başladı. Toplu eğitimler, kalabalık sınıflar ve herkese aynı eğitim modelinin sunulması, bizi kişiye özel eğitim modellerine yönlendirdi. Başlangıçta hizmetlerimizi şirketlerdeki üst düzey yöneticilere özel ders olarak belirledik. Çünkü onlar için zaman kavramı neredeyse yoktu. Ofislerinden çıkıp bir kursa gidemiyor, gitse bile 1, 2 ders haricinde devam edemiyor ve bu isteği sürdürülebilir olmuyordu. Ayrıca yaşı, pozisyonu ve yoğunluğu nedeniyle kalabalık sınıflarda odaklanma ve öğrenme güçlükleri ile karşı karşıya kalıyorlardı.

Bu nedenle Newone English olarak üst düzey yöneticilerin ofislerine öğretmenlerimizi göndererek, deyim yerindeyse İngilizce’yi ayaklarına götürdük. Haftalık iş planlarını, seyahatlerini, toplantılarını ve önemli rutinlerini dikkate alarak onlara özel programlarla birebir takip ettik ve yöneticilerimizi geleceğe hazırladık. Yabancı öğretmenlerimizle onlara İngilizceleri ile birlikte farklı vizyonlarda kazandırdık.

Bugüne geldiğimizde, iş dünyasına özel yabancı dil çözümleri sunduğunuzu biliyoruz. Hangi kurumsal hizmetleriniz mevcut?

Üst düzey yöneticilerle başlayan eğitim hayatımız, onların talepleri, referansları ve bizim hizmetlerimizi çeşitlendirmemizle şirket çalışanlarına yayılmaya başladı. Gelen bu toplu talepler bizi daha iyi planlama ve eğitim modelleri oluşturmaya sevk etti. Verimli ve iyi bir eğitim süreci için, çalışanların öz geçmişlerini analiz ettik, eşit yaş ve seviyedeki kişileri bir araya getirerek iletişimi ve enerjisi eşit gruplar oluşturduk. Eğitimlerimizi Temel, Orta ve İleri düzeyler olarak kategorilere ayırdık. Her seviyede öğrenilecek konular, bu konulara bağlı kelime grupları, yazma ve konuşma senaryoları ile onları günlük İngilizce’den İş İngilizcesi’ne doğru farklı bir yolculuğa çıkardık. Bu şekilde eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz daha fazla talep edilmeye başladı.

Şu anda sunduğumuz hizmetler şöyle:

•Kurumsal eğitim planlama ve yönetme danışmanlığı
• Kurumsal Check up ve şirket dil seviyesini belirleme
• 6 Dilde Profesyonel seviye testleri (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça)
• İşe alım İngilizce testleri (Online İş İngilizcesi testleri)
• Genel İngilizce Eğitimleri
(Sosyal İngilizce)
• İş İngilizcesi Eğitimleri
• Mesleki İngilizce Eğitimleri (İK, Muhasebe, Finans, Satış Pazarlama, Hukuk, Satın Alma, İhracat - İthalat İngilizcesi)
• Kurumsal Konuşma Kulüpleri (Pratiği ve konuşmayı canlı tutma)

Hizmet verdiğiniz kurumlarda nasıl bir yol haritası izliyor, nasıl sonuçlar elde ediyorsunuz?

Güçlü alt yapımız ve birebir takip sistemimiz en önemli farkımız. Her şeyden önce kurumsal eğitimlerde verimlilik, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik çok önemli. Bunun için en küçük eğitim projesinden en büyüğüne kadar bu sürecin iyi yönetilmesi ve anlaşılır şekilde raporlanması gerekiyor. Hedef kitlemiz olan şirketlerin yetkilileri; İK profesyonelleri ile koordineli çalışabilmek için yıllar öncesinden işimizi baştan sona planlayarak kendimize güçlü bir dijital yönetim sistemi kurduk.

Bu sistem detaylı seviye testlerinden eğitim ihtiyaç analizlerine, çalışanların seviyelerine göre sınıflandırılmasına, eğitim süresince devam veya devamsızlıkların canlı takibine, buna bağlı olarak verimli verimsiz sınıfların ayrıştırılıp şirket kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlamaya, ilerleme testleri ile gelişimlerin ölçülmesine ve her seviye sonunda yapılan ana sınavlarla başarılı ve başarısız çalışanların detaylı raporlanmasına imkan veriyor.

Daha önemlisi dijital yönetim platformumuzun kurumsal hesabından İK profesyonelleri eğitimi başından sonuna canlı izleyebiliyor; devam, devamsızlık, ilerleme ve gelişim raporlarını online olarak alabiliyor.

Kurumsal Eğitimlerimiz:

• Seviye testleri, eğitim ve ihtiyaç analizleri ile başlıyor.
• STS sonuçlarına göre gruplandırma yapılıyor.
• İlk ders öncesi oryantasyonlar yapılarak öğrenci ve öğretmen tanışma ve kaynaşması sağlanıyor.
• Eğitimler başladığında her bir sınıfımız birebir takip sistemine alınarak, derslerin bütüncül ve verimli bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor.
•Her ay yapılan Quiz’lerle öğrencilerimizin aylık gelişimleri ölçülerek gerekli müdahale ve destekler sağlanıyor.
• Eğitimin ortasında ve sonunda yapılan ara ve final sınavları ile öğrencilerimizin başarı ve başarısızlık durumlarını kendileri ile paylaşarak onlara gerçekçi ve somut sonuçlar vererek bir sonraki adım için yönlendiriyoruz.
• Eğitimlerimizde kur (seviye) atlama puanımız %70.
• Tuttuğumuz istatistiklerde, kişinin başladığı programı bitirme oranı %65, bir üst kura (seviyeye) geçenlerin oranı ise %75.

Bundan sonraki dönem için belirlediğiniz yeni hedefler var mı?

Bundan sonrası iki önemli hedefimiz var: Dijital alt yapımızı yapay zeka ile büyüterek eğitimlerimizi daha da geliştirmeyi ve öğrencilerimizin farklı ülkelerde uluslararası şirketlerde çalışabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bir başka hedefimiz de alt yapımızı güçlendirerek, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerine eğitim ihracatı yapmak, ayrıca Türkçemizi farklı ülkelere ve şirketlere de öğretmek...

“DİL EĞİTİMİNDE DİJİTAL UYGULAMALAR ELBETTE ÖNEMLİ AMA YETERLİ Mİ?”

“Bunca yıllık eğitim hayatımızda gördük ki alt yapısı iyi olmayan hiç kimse dil eğitiminde ileri seviyelere geçemiyor, sürekli başlayıp bırakarak olduğu yerde saymak durumunda kalıyor. Bunun nedenlerinden biri de eğitim sektörünün fazlaca ticarileşmesi, işlevi ve tutarlılığı olmayan farklı taktik ve yöntemlerin insanlara sunulması...

Hızlı ve tutarsız vaatler, insanları boşluğa düşürüp, zamanlarını ve paralarını kaybettiriyor. Daha da önemlisi bir dili öğrenebilecekken özgüven kaybına uğratarak bu işten tamamen vazgeçmelerine neden oluyor.

Bir diğer konu ise konuşmanın annemizden öğrendiğimiz gibi öğrenilebileceği veya öğretileceği yanılgısıdır. Dünyada hiçbir kişi ana dili hariç ikinci bir dili annesinden öğrendiği gibi öğrenmemiştir. Bir çocuğun ana dilini annesinden öğrenmesi ve konuşması dahi 2,5 – 3 yılı bulurken kullanım yeri ve kültürü bambaşka olan bir dili bir yetişkinin 2 -3 ayda öğrenmesi ve konuşması imkansıza yakın bir durumdur.

Son olarak son yıllarda özellikle pandemi ve sonrasında artan dijital uygulamaların yaygınlaşması ve insanların buralarda yoğunlaşması sorununa değinmek isterim. Dijitalleşme elbette öğrenim alışkanlıklarımızı değiştirecek ancak dijital uygulamalar neden-sonuç ilişkisini kurmada yetersiz kaldığından, kişiyi kendisi ile baş başa bırakarak konuşmaktan, hata yapmaktan çekinen ve geri duran bir duruma düşürebilir. Aslında dijital uygulamalar, ek çalışmalar destekleyici aktivitelerde daha çok verim verir ancak sürdürülebilir ve ölçülebilir bir gelişim için yetersiz kalır”.

 

 

Haberi pdf olarak okumak için görsele tıklayın.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024