“Bir şirketin sahip olduğu esas kaynağın ve gücün insan olduğundan yola çıkarak karşılıklı iletişimin sıcaklığından vazgeçmiyoruz.”


Dünya teknoloji devi Samsung, tüketicilere yönelik dijital deneyimlerle dolu bir dünya yaratma vizyonunu çalışan deneyimine de yansıtarak çalışanların hayatına dokunuyor. Kapsayıcı, eşitlikçi ve yenilikçi İK uygulamalarıyla çalışanların yetenek yönetimine destek olan Samsung Electronics Türkiye’nin İK Direktörü Semra Ergin ile yeni çalışma modellerinden kadın istihdamına verdikleri öneme, İK süreçlerinden pandemi sonrası çalışan deneyimi stratejilerine kadar geniş bir yelpazede sohbet ettik.

Ergin, pandemi ile birlikte hayatımıza giren yeni ve esnek çalışma modellerinin tüm çalışanlara daha fazla mobilite, çeviklik ve verimlilik sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Görünen o ki önümüzdeki dönem Samsung’da İK’yı teknoloji ve dijital dönüşüm odağında geliştiren yenilikçi, kapsayıcı ve gelişime teşvik eden uygulamalar hayata geçmeye devam edecek.

Röportajımıza başlarken sizden dünyanın en inovatif şirketlerinden biri olan Samsung’un İK anlayışını ve yapılanmasını dinlemek isteriz. İK süreçlerinde neler yaptığınızı, nasıl bir organizasyon dahilinde çalıştığınızı anlatabilir misiniz? Teknoloji devi Samsung’un teknoloji ve insan yönetimi ilişkisini biraz anlatabilir misiniz?

Samsung Electronics olarak, zengin dijital deneyimlerle dolu bir dünya yaratma konusundaki vizyonumuzu sadece sunduğumuz yenilikçi ürünler ile değil aynı zamanda geliştirdiğimiz tüm kurum içi uygulamalarımız ile de gerçekleştiriyoruz. İşe alımdan başlayarak performans değerlendirme, anket yönetimi, kurum içi iletişim ve çalışan memnuniyeti gibi İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin birçoğunu da dijital platformlarda sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak ismiyle müsemma İnsan Kaynakları yönetiminin etkinliğinde iletişimin ve insan faktörünün öneminin de farkındayız. Bir şirketin sahip olduğu esas kaynağın ve gücün insan olduğundan yola çıkarak karşılıklı iletişimin sıcaklığından vazgeçmiyoruz. Çalışma koşullarımızı da gerekli gördükçe tüm şirketlerimiz ile birlikte Samsung global desteğiyle de güncelliyoruz. İşe alım, terfi, performans yönetimi, organizasyonel gelişim gibi farklı alanlarda hem lokal hem de global olarak inisiya- tifler alıyoruz. Tüm çalışanlarımızı hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin; kapsayıcı, adil ve gelişim ve kariyer fırsatlarına açık, kendilerini diledikleri gibi ifade edecekleri bir organizasyonda yer almalarını önemsiyoruz.

Ayrıca, birçok araştırma bir iş yerinde kadın ve erkek oranı ne kadar birbirine yakınsa o iş yerinin başarısının da o kadar arttığını gösteriyor. Samsung olarak biliyoruz ki işe girişlerinden başlayarak kadınların iş hayatında varlıklarını artırmayı ve üst yönetim kadrolarına doğru ilerleyişini kolaylaştırmayı bir kurum kültürü haline getirirseniz, şirketinizdeki büyüme ve kârlılık daha verimli, sağlıklı ve sağlam oluyor. Kadınların iş yaşamına katılımını da her düzeyde destekliyoruz. İşe alım ve terfilerde, Samsung Electronics içerisindeki tüm İK yaklaşımlarında eşitlikçi bakış açımızı korumaya her zaman özen gösteriyoruz. İnsan Kaynakları Direktörü rolünde bir kadının yer alması, bunun güzel örneklerinden biri. Aynı şekilde ekibimdeki arkadaşlarımın da 4’te 3’ünün kadın olduğunu vurgulamak isterim. Şirketimizde çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 33’ü yani neredeyse her 3 kişiden biri kadın. Ayrıca geleceğe yatırım olarak aldığımız uzman kadrosu ekibimizde kadın erkek oranımızın yüzde 50 olması da kadın istihdamına yönelik verdiğimiz desteğin en önemli kanıtı niteliğinde.

Tüm dünyada liderler ve İK profesyonelleri yeni çalışma modellerini konuşuyor. Pandemi sonrası siz çalışma modellerinizde neleri değiştirdiniz?

Öncelikle, İnsan Kaynakları alanında pandemi ile birlikte bir dizi değişiklik ve yenilik ile beraber, bazı yetkinliklerin de önem kazandığını görüyoruz. Çeviklik, esneklik ve adaptasyonun yanı sıra, belirsizlik dönemlerinde hızlı karar alma, inisiyatif kullanma gibi konular da çok önemli hale geldi. İnsan Kaynakları açısından baktığımızda belirsizliğe karşı toleransı olan, hızlı direksiyon çevirebilen ve bu esnada çevikliğini koruyan şirketlerin bu dönemin getirdiği fırsatları görebildiğini ve değerlendirdiğini deneyimledik.

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren yeni ve esnek çalışma modelleri tüm çalışanlarımıza daha fazla mobilite, çeviklik ve verimlilik sağlamaya devam ediyor. Biz de Samsung olarak iş süreçlerimizi online kanallar üzerinden hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize farkındalık yaratacak fırsatlar sunarak sürdürmeye devam ediyoruz. İnsan Kaynakları süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme çalışmaları ile birlikte 2022 yılında iş süreçlerimizde hız, maliyetten tasarruf gibi birçok fayda sağlamayı sürdürüyoruz.

İşe alım, performans değerlendirme, eğitim, anket yönetimi, kurum içi iletişim ve çalışan memnuniyeti gibi İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin birçoğu dijital platformlarda gerçekleşmeye devam edecek. Dijitalleşme sürecimizle operasyonel yükümüzü azalttığımız gibi, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaya da devam edeceğiz. Değişen ve dönüşen iş modellerine paralel olarak geleceğe yönelik yeni nesil yetenekleri bünyemize dahil ederken, girişimcilik ruhunu besleyen, değişikliğe açık olan ve karar verme gücünü artıran mekanizmaları devreye alıyoruz. İnsan odaklı bakış açımızı her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz ve önümüzdeki dönemde de gelişmelere göre hayatı kolaylaştırılacak adımlar ile çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Pandemide nasıl bir Çalışan Deneyimi süreci geçirdiniz? Bu süreçte çalışanlara ne tür destekler sundunuz? Çalışanların geribildirimleri neler oldu?

Pandemi dönemi de dahil olmak üzere, değişen iç ve dış çevre koşulları, sorunlar ve krizlere karşı şirketimizin en önemli rekabet avantajı olan “insana stratejik önem” önceliği ile çözüldüğü kanaatindeyiz. Bu doğrultuda; yüksek enflasyon ile hayat pahalılığı, döviz kuru dalgalanmaları karşısında çalışanlarımızı ekonomik olarak da korumak isteyen kurum kültürümüz kapsamında şirketimizin global düzeyde yaptığı maaş düzenlemeleri ve düzenli prim ödemelerinin yanı sıra, tüm çalışanlar için çeşitli paketleri devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Bunların içerisinde çalışanlarımıza geçen yıl sunduğumuz ekonomik destek paketinin yanı sıra bu yıl 6 ay süreyle maaşlarına belli oranlarda ek ödenek paketleri de sunduk. Global olarak düzenli yapılan performans ve zam dönemi dışında, ara dönem maaş düzenlemesini hayata geçirdik.

Sadece maaş olarak değil yan haklarımızı da ara dönem düzenlemeleri ile güncelliyoruz. Örneğin; performans odaklı teşvik ödemeleri, yemek desteği, ulaşım desteği, evlilik yardımı, yıl sonu hediyeleri, çalışanlara özel indirim imkanları gibi desteklerimizi sürekli güncelliyoruz.

Öte yandan biz kadın erkek ayrımı yapmadan eşit imkânlar sunuyor, herkesin yetenek ve yetkinliklerinin yanı sıra gösterdiği emek, sabır, özveri ve çalışmalarının kalitesine inanıyoruz. Kadın ve erkek bir bütün olarak sinerji içinde çalıştığında kıymetli sonuçların ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu anlamda işe alımdan itibaren kadın ve erkek eşitliğini sağlayacak bir anlayışla İK uygulamalarımızı devreye alıyoruz. Kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak için de kadınların iş hayatında önlerine çıkan engelleri ve mevcut eşitsizlikleri aşmalarını kolaylaştırmak için adımlar atıyoruz. Örneğin şirketimizde “Mom is Back” mottosu ile lanse ettiğimiz uygulamamız ile annelik rolünün hayatlarına girdiği değişim sürecinde destek olmak için kadın çalışma arkadaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Son bir yıl içerisinde anne olan çalışma arkadaşlarımıza “Mom is Back” kapsamında rehberlik hizmeti sunuyoruz. Karşılarına çıkan engelleri aşmalarını kolaylaştırmak amacıyla devreye aldığımız bu uygulamamızdan birçok kadın çalışma arkadaşımız faydalanmaya devam ediyor.

Şu anda hayata geçirdiğiniz İK projelerinizi de bizimle paylaşır mısınız?

Teknoloji, ürün ve hizmetlerdeki yeni yaklaşımlar, değişen dinamikler, müşterilerin alışkanlıklarında da kalıcı değişiklikler yaratıyor. Şirketler ise bu değişime uyum sağlamaya çalışıyor. Şüphesiz ki akıllı cihazlar, hayatımızda karşılaştığımız bu değişikliklerde kritik bir rol oynuyor. Servis merkezlerinde sunulan tamir, bakım, onarım gibi işler de çoğunlukla erkeklerin egemen olduğunu görüyoruz. Samsung Electronics Türkiye İK ekibi olarak, bu alanda kadınların da istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, kadınların iş hayatında renkli ve çok boyutlu düşünme, üretme, değerlendirme yetkinlikleri ile öne çıktıkları yadsınamaz bir gerçek. Biz de mobil iletişim sektörünün kritik alanlarından servis hizmetlerinin geliştirilmesi için de kadın iş gücünden yararlanarak bir dönüşüm başlatmayı amaçladık. Bu doğrultuda hem kadın istihdamına katkı sunacak hem de mobil iletişim sektöründe cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak bir programı hayata geçirme kararı aldık.

“Hayatın Her Alanında Uzman Kadınlar” söylemiyle kadın iş gücünün desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Kadın Teknisyen Eğitim Programı’nda ilk dönemi kısa süre önce tamamladık. Program kapsamında; test ve mülakatlarda başarılı olduktan sonra bir aylık pratik ve teorik eğitimleri tamamlayan 25 katılımcıya, sertifikalarını 20 Eylül’de İstanbul’da, Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül ve benim katılımımla gerçekleştirdiğimiz bir törende takdim ettik.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, aldıkları sertifikayla mobil iletişim sektöründe istedikleri şirkette çalışabilme fırsatı yakalayacaklar. Yoğun ilgi gösterilen programa başvurular alındıktan sonra ilk eğitim programı Temmuz ayında, 25 aday teknisyen ile başladı. 1 aylık pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan adaylara, Samsung servislerimizde yerinde staj imkanı da sunduk. Program kapsamında; adaylara toplam 1500 saat online, 750 saat fiziksel eğitim verildi. Özel sektör ve kamunun başarılı bir iş birliği örneği olan projede, Tüketici Kanunu ile ilgili eğitimleri ise Ticaret Bakanlığı yetkilileri verdi. Adaylar eğitim sürecinin ardından toplam 600 saat staj uygulamasına katıldı. Bu program sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği adına bir adım atarak, eğitim programımız ile kadın iş gücünü destekliyor, kadınların yeni bir meslek edinmelerine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda servis hizmetlerinde daha fazla kadın teknisyen istihdam edilmesini sağlıyoruz.

Son olarak geleceğe dönük İK projeleri ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

İnsan Kaynakları süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz dijital uygulamalar, iş süreçlerimize de esneklik ve hızın yanı sıra tasarruf, verimlilik ve iş güvenliği gibi birçok konuda fayda sağlıyor. Tüm senaryolara karşı yol haritamızı, çalışma koşullarımızı uygun şekilde gerekli gördükçe tüm şirketlerimiz ile birlikte Samsung global desteğiyle güncelliyor ve kararlarımızı bu yol haritası doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde İK’yı teknoloji ve dijital dönüşüm odağında dönüştüren yenilikçi, kapsayıcı ve gelişime teşvik eden uygulamaları devreye almayı sürdüreceğiz. İnsan odaklı bakış açısı ile trendleri yakından takip ederek, hayatı kolaylaştırılacak çevik ve esnek uygulamalar ile çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

 

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024