İK profesyonelleri açısından seçim mülakatları ve mülakat yanlılıkları - 1

Favorilere Ekle
İş yaşamında gerçekleştirilen tüm mülakatlar; “personel seçim mülakatları”, “performans değerlendirilmesi mülakatları” ve “işten ayrılma mülakatları” olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. “Belirli bir pozisyon için başvuruda bulunan kişinin, o iş için başarılı olabileceğini gösteren bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla, sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştirilen kişilerarası iletişim-etkileşim süreci” olarak da tanımlanabilen personel seçim mülakatları, en yaygın olarak kullanılan seçim yöntemidir.