HRH, sektörün “kalp atışlarını” dinliyor

Yola ilk çıktıklarında, özel sağlık sektöründe eksikliği çok fazla hissedilen İK alanında sektöre destek sunmayı amaçlayan HRH Kurumsal Gelişim Çözümleri, az zamanda çok hızlı yol aldı:

Şimdilerde sadece sağlık değil, bilişim ve finans gibi farklı sektörlerde de kurumsal gelişim alanında çözümler sunduklarını belirten Genel Müdür Zeynep E. Doğan, gündemlerindeki iki önemli projenin altını çiziyor: “Yaz döneminde açılması planlanan 120 ve 150 yataklı iki özel hastaneye, İK ve organizasyonel gelişim alanında danışmanlık hizmeti veriyoruz. En önemlisi Türkiye’de işsizlik oranının yüksek olduğu bu dönemde her iki projemiz kapsamında Ağustos ayının sonuna kadar 900 adayı işe yerleştirmiş olacağız.”

HRH Kurumsal Gelişim Çözümleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Çağdaş iş modellerini kullanarak, istihdam, eğitim, kurumsal sağlık, İK ve organizasyonel gelişim alanlarında, kurumsal gelişim çözümleri sunan butik bir danışmanlık firmasıyız. Butik bir firma olmamıza rağmen hedeflerimizin üzerinde bir iş potansiyeli yakaladığımızı söyleyebilirim. Bu potansiyeli yakalamamızda dinamik, deneyimli, yaptığı işten keyif alan ve heyecan duyan bir ekip olmamızın da önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. İlk çıkış amacımız, özel sağlık sektöründe eksikliği çok fazla hissedilen İK alanında sektöre destek sunmaktı.

Neden sağlık sektörünü hedeflediniz?

Son dönemlerde, özel sağlık sektörünün kurumsallaşma yolunda hızla ilerlediğine tanık oluyoruz. Kurumsallaşmada İK uygulamalarının önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnsan Kaynakları’na gönül veren bir ekip olarak, kurumsallaşma konusunda sağlanan bu ilerlemeye biraz daha destek sunarak fayda yaratmayı hedefledik.

Şu anda hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

İlk amacımız olan sağlık sektörüne ek olarak başka sektörlere de girmeye başladık. Örnek olarak bilişim ve finans sektörünü verebilirim. İK sistemleri sektörel ve kurumsal farklılıklar içerse de temel yaklaşım ve uygulamaların çok benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. İnsan kaynaklarının uğraş alanı “insan” olduğu için temel hedef, hangi sektörde olursa olsun paralellik gösteriyor.

İK sektörüne yönelik hangi hizmetleri sunuyor, nasıl fark yaratıyorsunuz?

İş dünyasının değişen rekabet koşullarında güncel iş modellerini kullanarak; İK, eğitim, kurumsal sağlık ve organizasyonel gelişim alanlarında çözümler sunarak iş ortaklarımız için maksimum fayda yaratmaya çalışıyoruz.

Kurumsal başarıyı olumlu yönde etkileyen en önemli belirleyicilerden birinin insan kaynağı olduğu bilinciyle seçme ve yerleştirme hizmetini, iş ortaklarımızla adaylarımızın mükemmel eşleşmesini sağlayarak sunuyoruz. Bu mükemmel eşleştirmeyi, hem adayların hem de kurumların hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, gizlilik prensibinden ödün vermeden gerçekleştiriyoruz. Seçme ve yerleştirme sürecinde hangi değerlendirme araçlarını kullanacağımıza iş ortağımızla, pozisyonu ve kurumun kültürünü göz önünde bulundurarak birlikte karar veriyoruz.

Seçtiğimiz değerlendirme araçlarını kullanarak, adayın hem kurum kültürüne hem de pozisyona uygunluğunu ölçerek kısa zamanda adayı işe yerleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlayarak en kısa zamanda en etkili yöntemi kullanarak en doğru adaya ulaşmak...

Gerçekleştirdiğiniz ve devam eden projelerden örnekler verebilir misiniz?

Devam eden ve başlamasını planladığımız geniş kapsamlı 4-5 büyük projelerimiz var. 2 büyük projemizden söz etmek istiyorum: Yaz döneminde açılması planlanan 120 ve 150 yataklı iki özel hastaneye İK ve organizasyonel gelişim konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Oldukça kapsamlı olan bu projelerin içeriğini kısaca özetleyecek olursam, İK alt yapısının kurulması ve hastaneler açıldığında çalışanların hizmet vermeye hazır olmasını sağlayacak hazırlıkların tümü diyebilirim.

Her iki projemizin kapsamında;
• Organizasyon şemasının oluşturulması ve organizasyonel yapının kurulması
• Ücret bantları ve ücret skalalarının oluşturulması
• Yıllık personel bütçesinin çıkartılması
• Görev tanımlarının hazırlanması
• Hastane İK sistemlerinin kurulması
• Tüm işe alımların yapılması (iş ilanlarının verilmesi, başvuruların alınması, mülakatların yapılması, dikkat, genel yetenek testleri ile teknik sınavların uygulanması, hastane ruhsatlandırma sürecinde İnsan Kaynakları ile ilgili süreçlerin takip edilmesi)
• İşe alınan tüm çalışanların eğitilmesi
• Kurumsal kültür çalışmalarının yapılması yer
almaktadır.

Aslında projelerimize “anahtar teslim” çözümler de diyebiliriz. En önemlisi Türkiye’de işsizliğin yüksek olduğu bu dönemde her iki projemiz kapsamında yaz döneminde 900 adayı işe yerleştirmiş olacağız.

Eğitim ve gelişim konusunda verdiğiniz hizmetler var mı?

Kurumların değişen iş dünyasına adapte olabilmeleri için eğitim ve gelişimin vazgeçilmez olduğuna inandığımız için, iş ortaklarının organizasyonel yapılarına uygun eğitim ve gelişim hizmeti de sunuyoruz. Sektörel deneyime sahip geniş eğitmen kadromuzla, outdoor, e-öğrenme, sınıf içi eğitimler, konferanslar ve seminerler gibi birçok farklı eğitim yöntemini kullanarak iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına “özel” çözümler üretiyoruz.

Son olarak sizi tanıyabilir miyiz? Kariyerinizin kilometre taşlarını paylaşır mısınız?

Hacettepe Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında lisans, Uludağ Üniversitesi’nde İşletme ana bilim dalında, yönetim ve organizasyon alanında da yüksek lisans eğitimimi tamamladım.

22 yıllık iş deneyimimin üçte ikisini sağlık sektöründe kazandım. İnsan Kaynakları, eğitim ve kalite yönetimi alanlarında uzmanlaştım. Son olarak Acıbadem Sağlık Grubu’nun Genel Müdürlüğü’nde İK ve Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü görevinde 5 yıl çalıştım. Acıbadem Sağlık Grubu’ndayken 6 aylık bir dönem için işbirliğimiz kapsamında, Harvard Üniversitesi’nin eğitim Hastanesi olan Beth Israel Deaconess Medical Center’da insan kaynakları departmanında gözlem yapma fırsatım oldu. 2 yıldır da İK danışmanlık sektöründe çalışıyorum.

“Kurumsal Sağlık Eğitimlerimizle
çalışanların sağlığına katkı sunmak istiyoruz”


“İş yaşamının, hayatımızda çok önemli bir stres kaynağı olduğunu ve stresin birçok hastalığın tetikçisi olduğunu söyleyebiliriz.

İş yükü, kişiler arası rekabet, çalışma saatleri, zorlayıcı hedefler ve mobbing gibi çalışanlar için stres kaynağı olabilecek çok sayıda faktörden söz edebiliriz. Bunların çalışanlar üzerinde yaratabileceği psikolojik ve fiziksel etkileri azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla sağlıklı yaşam seminerleri ve koçluk hizmeti de sunuyoruz.

Öfke ve stres kontrolü, zor insanlarla başa çıkma, ilk yardım, ergonomi ve sağlıklı beslenme seminerlerini bu hizmetimiz kapsamında örnek seminer konuları olarak verebiliriz. Seminerlerin hepsi, psikiyatri uzmanları, hekimler, diyetisyenler ve fizyoterapistler gibi sağlık profesyonelleri tarafından verilmektedir.

Bu hizmetimizi bir dizi seminer şeklinde de kurumlara sunabiliyoruz. Kurumlar bir yıla yayacak şekilde sağlıklı yaşam seminerlerini çalışanlarına sunarak, çalışanlarının kişisel sağlıklarına katkıda bulunuyorlar; bu vesileyle de halk sağlığı adına topluma katkı sunmuş oluyorlar”.

 

Bu bir ADVERTORIAL'dır.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024