“AMETIST sayesinde, salt bilgi aktarmıyor; eğitimi gerçek bir kazanım haline getiriyoruz”


Dünya çapında birçok şirketin, deneyimleri sonucunda performanslarını yüzde 400’e kadar artırmasını sağlayan ProAct’in Türkiye temsilcisi olan bir şirketi yönetiyor. Tüm eğitim ve gelişim programlarını, belli değerler üzerine inşa ettiklerini; bunu yaparken de AMETIST yöntemini uyguladıklarını vurguluyor; “Bu yöntemle kurumların iş süreçlerine doğru odaklanmalarını, rekabetçi faktörlerden optimum faydayı elde edip verimli iş sonuçları üretmelerini amaçlıyoruz” diyor.

Eğitimin yalnızca 1 – 2 günlük bir aktivite olmasından ziyade, öncesi ve sonrası ile bir gelişim sürecinin parçası olduğuna inandıklarını söyleyen E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Rıfat Bayraç, ölçümlemenin önemine vurgu yapıyor ve en büyük farklarının “sonraki adımlarda da şirketlerin yanında olmak” olduğunu ifade ediyor.

Sizi, yenilikçi uygulamaları ve farklı çözümleri ile E&R Danışmanlık’a ilişkin ayrıntılarla baş başa bırakıyoruz.

Öncelikle E&R Danışmanlık hakkında genel bilgiler verir misiniz?

İnsan, her zaman iş ya da özel yaşamında farklı organizasyonların bir parçası durumundadır. İnsan söz konusu olunca, en önemli kavramlardan biri de hiç kuşkusuz işinin ve hayatının yöneticisi olmasıdır ki günümüzde biz buna liderlik diyoruz. Etkin bir liderliğin olmadığı yerde, planlanan işlerin yapılması ya aksamakta ya da yapılamamaktadır.

E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı olarak yola çıkış amacımız ekibimizin hem genel olarak iş hayatında hem de eğitim sektöründe çeyrek asra yaklaşan tecrübesini yeni ve güncel bilgi donanımı (know-how) ile harmanlayarak katılımcılarımıza aktarmak ve sorumlu olduğu işin lideri olan çalışanlar yaratmaktır.

E&R sürdürülebilir başarılara ulaşmak için gerekli yönetim ve liderlik becerilerini, sürekli yenilikçilik ve mutlak ölçülebilirlik yaklaşımıyla geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Günümüzde bilgi, işletmelerin en önemli varlığı ve değer kaynağı haline geldi. E&R sürekli gelişen bir kurumsal varlık olarak, odaklanmış olduğu konularda, alanının en iyisi olan uluslararası firmalarla işbirliği halinde çalışıyor.

Hangi firmalarla iş birliği içindesiniz?

ProAct Business Development şirketinin Türkiye temsilcisiyiz. ProAct, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olup 2000 yılından bu yana; Kuzey Amerika, EMEA ve Asya genelinde faaliyet gösteren bir Performans Geliştirme şirketidir. ProAct tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık programlarıyla; her bir eğitim yatırımının daha yüksek, daha karlı ve daha hızlı büyüyen satış gelirleri haline dönüştürülmesi sağlanıyor. Dünya çapında birçok şirket, ProAct deneyimleri sonucunda performanslarını yüzde 400'e kadar arttırmayı başardı. Ayrıca farklı uluslararası firmalarla özellikle simülasyon konusunda iş ortaklıkları geliştiriyoruz.

E&R değerlerinden ne kastediyorsunuz?

E&R olarak tüm eğitim ve gelişim programlarını sürdürülebilir başarılara ulaşma prensibi ile oluşturup uygularken tüm projelerimizi 7 değer üzerine inşa ediyoruz: Güvenirlilik, Şeffaflık, Sürdürülebilirlik, Uygulanabilirlik, Ölçülebilirlik, Evrensellik içinde Yerellik ve Samimiyet. Bunu yaparken de AMETIST yöntemini uyguluyoruz.

AMETIST nedir? Literatüre yeni bir kavram mı katılıyor?

Evet. Benzer yaklaşımlar elbette ki var ama bu denli geniş ve somut uygulamalarıyla bir bütünsel yaklaşımın AMETIST adıyla E&R tarafından dünyada ilk kez kullanılan bir kavram olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Ametist toprağın altından gelen bir öyküdür aslında. Bu öyküde mor ve eflatunun tüm desen ve renk yelpazesine rastlamanız mümkündür. Geçmişte düşünürlerin ve filozofların daima kuvars küreler bulundurmaları, bir kuvars çeşidi olan Ametistin zihinsel konsantrasyonunu pozitif yönde etkilediğinin de önemli bir kanıtıdır aynı zamanda…

E&R dağarcığında ise AMETIST; “Analiz, Mutabakat, Eğitim, Tanımlama, İrdeleme, Süreklilik ve Takip”tir. AMETIST yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz projelerimizle; kurumların iş süreçlerine doğru bir şekilde odaklanmalarını, rekabetçi iç ve dış çevre faktörlerinden optimum faydayı elde edip, gerekli yönetim ve liderlik becerilerini sağlayarak verimli ve pozitif iş sonuçları üretmelerini amaçlıyoruz.

Uzmanlık alanlarınız “Yönetim & Liderlik”, “Satış” ve “Kişisel ve Kurumsal Gelişim” şeklinde sıralanıyor. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteriz.

Bunlar ana eğitim ve danışmanlık alanlarımız ancak belirtmek isterim ki konularımız bunlarla sınırlı değil. Kurumların eğitim ihtiyaçlarını, bir takım ölçümlemelerle önem ve öncelik sırasına koymalarına ve ayrıca kuruma en uygun yöntemin tespitine yardımcı oluyoruz. Asıl önemlisi ise; sürdürülebilirlik ilkesini mutlaka işler halde tutmalarını sağlama adına sonraki adımlarında şirketlerin yanlarında oluyoruz, ki bu da bizim en büyük farklılığımız…

E&R olarak geçmişten gelen tecrübemizle yeni bilgi birikimlerini “Yönetmetre” ve “Satışmetre” gibi bize özgü ölçümleme araçlarımızla birlikte devreye sokuyor ve gruba özel simülasyon ile diğer uygulama destekli eğitim içeriklerini oluşturarak, eğitimi AMETIST süreci sayesinde salt bilgi aktarımı yerine eğitimden sonra iş yerine döndüğünde kullanabileceği bir kazanım haline getiriyoruz.

E&R olarak bünyemizde bulunan tüm arkadaşlarımızın da belli bir iş tecrübesine sahip olup bu deneyimlerini paylaşmak isteyen kişiler olduğunu da ifade etmek isterim.

Ölçümleme üzerinde çok duruyorsunuz. Neden?

Ölçümleme sayesinde hem kişiler hem de Kurumların İnsan Kaynakları veya Eğitim Departmanları mevcut durumlarını, neler yaptıklarını, nereden nereye geldiklerini, yatırım yapmalarının kendilerini ve temsil ettikleri markaları daha değerli hale getirecekleri alanları somut olarak görebiliyorlar. En önemlisi de bu somut veriler, Üst yönetimle paylaşılarak hem yapılan işin değeri net bir biçimde ortaya konuyor hem de doğru karar alımına doğrudan katkı sağlanmış oluyor.

Tüm bunların dışında okurlarımızla paylaşmak istediğiniz noktalar var mı?

Biz “eğitim”in yapayalnız 1-2 gün için gerçekleştirilen bir aktivite olmasından ziyade, öncesi ve sonrası ile bir gelişim sürecinin parçası olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir başarılar elde edilmesine yönelik AMETIST eğitim süreç yönetimi ile E&R yeni ve farklı bir iş ortağıdır.

 

Bu bir ADVERTORIAL'dır.
 

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024