Havayolu ile Taşımalarda Bagaj, Yük Kaybından ve Hasarından Doğan Sorumluluk

Hava Taşımasının kendine has özellikleri ve kendine has güçlükleri vardır. Bu durum taşıyıcının sorumluluğunu daha özel şartlara bağlamıştır. Taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasını zorlaştırmıştır. Bir zarar sözkonusu olduğu takdirde Taşıyıcı öncelikle zararın sebebini bildirmek ve bu sebebin kendi kusurundan kaynaklanmadığını ispatlamak durumundadır. Taşıyıcı zararın doğmasını engellemek için gerekli tedbirleri aldığını veya bu tedbirleri alma imkanının bulunmadığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. Çeşitli ülke mahkeme kararlarından aşağıda belirttiğimiz birkaç örnekte, hava taşıyıcısının sorumluluğu hakkında fikir sahibi olunabilir.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024