Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri ve Evlilik Sözleşmesi

Günümüz aile yapısı giderek eşlerin ortak katkısına ve ekonomik açıdan dayanışmaya gereksinme göstermektedir. Bazen daha iyi yaşam koşullarına ulaşılması, bazen de asgari bir hayat düzeyinin gerçekleştirilmesi her iki eşin de çalışmasını ve kazanç sağlamasını gerektirmektedir. işte böyle bir durumda evlilik birliğinin devamı sırasında kazanımların kime ait olacağı konusu önem kazanmaktadır. Evlilik birliği yalnız kişisel ilişkiler açısından değil, ekonomik yönden de bir takım düzenlemeler gerektirmektedir. Hukuk düzeni evlilik ilişkisine bir akit olarak bakmaktadır. Tarafların karşılıklı duygu ve sevgilerini gözönünde tutarak evliliği bir kurum olarak düzenlemiş ve Evlenme Akti (Evlenme Merasimi) ile bu kurumu yasal bir hale getirmiştir. Toplumun yapısı,yerleşmiş gelenekler gözönünde tutularak evlilik kurumu Medeni Kanunda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yazının konusu olan mal rejimleri ve Evlilik Sözleşmesi de bahsettiğimiz düzenlemelerin içinde yer almaktadır.

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024