“Eşitsizlik, ülke içinde coğrafi mekanlar arasında farklılaşıyor”

Favorilere Ekle

YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, yakın zamanda hazırladıkları Türkiye’nin ilk İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nin ayrıntılarını HRdergi okurlarına anlatıyor.

Öncelikle YANINDAYIZ Derneği’ni sizin cümlelerinizle dinlemek isteriz.

YANINDAYIZ, toplumsal cinsiyet eşitliği savunusunu yapmak üzere yola çıkan ve hedef kitlesi erkeklerden oluşan bir dernek. Çalışma alanı itibariyle erkeklerden erkeklere köprü olmak amacıyla kurulan Türkiye’deki ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Dünyada iki örneği daha var: Brezilya çıkışlı ve Güney Amerika merkezli pek çok ülkede şubesiyle birlikte çalışma yapan “Promundo” diğeri ise Avustralya’da kurulan “Males Champions of Change”. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde özellikle erkeklerde zihniyet ve davranış değişimi yaratmayı amaçlıyoruz. Kadınlar bugüne kadar haklarını elde etmek için çok mücadele etti. Ancak ekonomide, siyasette ve toplumun birçok alanında karar vericilerin, yasa koyucuların ağırlıklı olarak erkek olmasından dolayı zihniyet değişiminin erkeklerden başlamasının şart olmasını düşünüyoruz.

Yakın zamanda Türkiye’nin ilk ‘İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ni hazırladınız. Sonuçlarla ilgili bilgileri paylaşır mısınız?

YANINDAYIZ Derneği, erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlanması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında tam eşitliğin sağlanması için farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler sürdürüyor. Bunların arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi çalışmamız, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Eğitimleri bulunuyor. Endeks çalışmamızda; dünyada ve Türkiye’de ilk kez, Kanada Büyükelçiliği finansman desteği ve İstanbul Üniversitesi ile “İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi” raporunu hazırladık. Çalışmada 100 bin ve üzeri nüfusa sahip 234 ilçe belediyesi için karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir endeks hesaplaması yaptık.

Eşitsizliğin ülke içinde coğrafi mekanlar arasında farklılaştığını ortaya koyan bu rapora göre, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde ilk ona giren ilçelerden beşi İstanbul’da, üçü İzmir'de ikisi Çanakkale ve Ankara'da yer alıyor. İstanbul'da sırasıyla Kadıköy, Bakırköy, Beylikdüzü, Beşiktaş ve Şişli; İzmir'de ise sırasıyla Karşıyaka, Bay- raklı ve Bornova yüksek puanlarla listede bulunuyor. Politik katılım ve karar alma skorunda da Kadıköy, Karşıyaka, Bakırköy, Beylikdüzü ve Çanakkale Merkez cinsiyet eşitliğinde ilk sıralarda. Okuma yazma bilme oranından lisansüstü mezunu oranına kadar 4 farklı göstergenin ele alındığı eğitim skorunda da İstanbul'dan Beşiktaş, İzmir'den de Bornova ilçeleri başı çekiyor.

Endeksin daha fazla çözüm odaklı olması açısından ön plana çıka- rılması gereken skorların alt skaladaki skorlar olması gerektiği göze çarpıyor. Böylece üretilen ve devreye sokulan çözüm önerileri ve eylem planlarıyla birlikte Türkiye genelinde bir skor yükselmesiyle birlikte, cinsiyet eşitsizliği açısından oluşan yarık da kapanabilir.

Üyelerle yaptığınız çalışma ve eğitim faaliyetlerinizden söz eder misiniz?

En büyük destekçilerimiz olan üyelerimiz her türlü dernek faaliyetimizde oldukça değerli katkı sağlayarak, daha iyi işler çıkarılmasına vesile oluyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dernek içinde kurduğumuz çalışma grupları ile belirli periyotlarla üyelerimiz ile bir araya gelerek çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yaptığımız üye eğitimleri ile ortak bir jargon oluşturmak adına çalışmalarımızı tamamladık. İş dünyasında değerli üyelerimizin referanslarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak, deneyim paylaşımlarında bulunmak üzere farklı eğitim programlarımız var. Bunlar arasında, Berber Dükkânı Sohbetleri, Tarihsel Süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri, TCE-101 Eğitimleri, Dil Farkındalığı Atölyeleri ve Aile İçi Şiddet Farkındalığı çalışmalarını sayabiliriz.

Bundan sonrası için öncelikli hedefleriniz neler?

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasında. Özellikle mavi yaka çalışanlara yönelik eğitim programları ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim programları ile öncü olan bir dernek olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Toplumda söylem değişikliği oldukça önem verdiğimiz bir konu, bu anlamda da özellikle sosyal medya çalışmaları ve eğitim çalışmaları ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin söylem değişikliği dönüşümüne katkı sağlamak istiyoruz.