Aralık 2015 sayısı

Aralık 2015 Sayısı

Aralık 2015 sayılı dergimizde yayınladığımız tüm makaleler.

'Eğer yaptıkları iş çalışanlara bir şey ifade etmiyorsa, onları işte tutmanın yolu yoktur.' Kurumsal sadakatin masal olduğu zamanlarda ‘Çalışan Bağlılığı’nı sağlamayı konuşmak...

Son yıllarda İK ve tepe yönetimi en çok meşgul eden konu; Çalışan Bağlılığı... Hiç şüphesiz, iş dünyasında bilinen acı bir gerçek var ki özellikle yeni nesil ...

Eğitim sonuçlarını gerçek verilere dönüştürmek için ne yapmalı veya yapmamalı? Eğitim sonuçlarını değerlendirmeyin, dönüştürün...

Şirketler, çalışanların kurumsal ve bireysel hedefleri gerçekleştirebilmesi için gerekli olan becerileri kazanması amacıyla büyük paralar harcıyor. Kurum içi ya da d...

Çalışanlarınızın başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu koşulları sağlıyor musunuz?

Bazı çalışanlar başarılı olurken, nasıl olur da bazıları başarısız kalır, işten ayrılır ya da hiçbir şey üretmeksizin görevlerine devam eder? Kimileri bu sorun...

Depresif yetenek şirketinizde kilit oyuncu olursa...

Üstün yetenekli bir çalışanınız depresyonda ve diğer çalışma arkadaşlarını huzursuz ediyor... Dışarıdan bakıldığında müthiş bir çalışan ama manik depresif...

Yılsonu sadece çalışanların değil, İK’nın da değerlendirildiği bir dönemdir... İK değerlendirmelerini neden ve nasıl yapmalıyız?

İK değerlendirmesi; yoğun gündemden bir an için zaman ayırarak şirketin İK politika ve uygulamalarına yoğun olarak objektif bir şekilde bakabilmeyi gerektirir. Şirketin...

Organizasyonların İK liderlerine biçtiği paha... İK liderlerinin organizasyona biçtiği paha...

Organizasyon için çalışan İK liderine biçilen paha, İK lideri için çalışan organizasyondan çok fazladır. Organizasyonun İK liderine hizmet etmesi kritik bir durumdur....

Etkileme, Esinlendirme, Yönlendirme... Yönetici ve lider savaşında son raunt!

Acaba liderliğe yakıştırılan gizem sırf çocukluğumuzdan bugüne sarkan bir uzantı; yani bir tür bağımlılık duygusu, iyi ve kahraman ebeveynlere duyulan bir özlem ola...

Memnuniyet anketleri neden memnun etmez? Sonuçları dikkate almadığınız için olabilir mi?

Dünyadaki hemen hemen tüm şirketler çalışanların motivasyonunu, performansını ve İK programlarının etkinliğini ölçmek için çalışan memnuniyeti anketleri gerçekl...

Liderlerin değişim savaşındaki duygu ve mantık kargaşasını sonlandırmak...

Entelektüel ve insan kaynağına dair mücadeleler yıldırıcı olsa da, bu değişimin yarattığı duygusal karışıklık ve kargaşa, organizasyonu neredeyse felce uğratabil...

Yeni nesil yetenek ve yönetim stratejileri İK’yı değişime zorluyor! Değişmeden var olunmuyor...

Şimdilerde giderek daha çok İnsan Kaynakları lideri yönetim kurulu toplantılarına dahil ediliyor. Çünkü artık tepe yönetimin strateji ve günlük sorunlara eşit derece...

İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi

Bu ayki yazımızda, yargı kararları doğrultusunda, “iş güvencesi” kapsamında çalışanların “yeterliliğine” bağlı olarak, iş sözleşmelerinin feshi konusu üz...

İlhamınızı, “Rol İcabı”, “Yakışıklı Yemekler”den almaya ne dersiniz?

Mutfak aşkına açılan yolculuğu 21 yıl önce başlayan, yemek pişirmeye farklı bir felsefe ve yorum getiren bir şef... 2007’den beri kurumsal dünya için defalarca sahne...

“Çalışanlarımız, yönetimimiz, tüm paydaşlarımız ile ‘Bir’iz’, yaptıklarımızla Bir’iz bırakmaya çalışıyoruz”

Yetkili satış ve servis noktaları ile birlikte yaklaşık 10 bin kişilik bir gruba hizmet veriyorlar. Bir’iz işveren markasıyla “Birlikte hareket ediyor, bir iz bırakıy...

TeknoSA 'içindeki güce' inanıyor

TeknoSA, organize bir perakende şirketinde olması gereken standartların, vizyonun, organizasyonel yapının belirlenmesi için başlattığı “Altın Gol” projesinden bu yan...

Performans, ücret ve ödül yönetimine dair her şey...

HRdergi olarak 11 – 12 Kasım tarihlerinde, Kariyer.net’in Resmi Sponsorluğunda Performans, Ücret ve Ödül Yönetimi Zirvesi’ni düzenledik. “Performansı yeniden keşfe...