Memnuniyet anketleri neden memnun etmez? Sonuçları dikkate almadığınız için olabilir mi?

Favorilere Ekle
Dünyadaki hemen hemen tüm şirketler çalışanların motivasyonunu, performansını ve İK programlarının etkinliğini ölçmek için çalışan memnuniyeti anketleri gerçekleştirirler. Fakat bu araçlar kimi zaman önemli bilgilerin gözden kaçırılmasına neden olarak yeni sorunlar yaratabilir. Peki bu durumun önüne geçmek için neler yapılabilir? Şirketlerin, kurum içinde yapılan anket ve araştırmalardan fayda sağlayabileceğinden hiç kuşku yoktur.