Değişim ve Teknoloji

Favorilere Ekle
"Değişim" evrenin başlangıcından beri hayatımızın bir parçası ve süregelmiş bir olgu olarak durmak bilmedi, bilmiyor ve hiç bir zaman da bilmeyecek. Değişim kaçınılmazdır ve değişime uyum sağlamak bugün bireyler, organizasyonlar ve toplumlar olarak hepimiz için bir gerekliliktir. Sağlayamayanlarımız maalesef bu bitmeyecek yarışta geride kalacak; bu gerçeği gözardı edenlerimiz ise belki de yarışa hiç alınmayacaklar, alınanlar da yarışı terkederek veya diskalifiye olarak bitirme noktasına hiç ulaşamayacaklardır!..