Çekül

ÇEKÜL ülkemizdeki doğal yapıya ve kültür değerlerine sahip çıkılması gerektiğine inanan, Türkiye’de yaklaşık yarım yüzyıldır önemli çalışmalara imza atmış 25 kişi tarafından çevresel ve kültürel değerleri korumak, geliştirmek ve niteliğine uygun olarak tanıtmak amacıyla 1990 yılında kurulmuş. ÇEKÜL’ün bugüne kadar yaptığı çalışmalar, ağırlıklı olarak çevre, kültür, eğitim ve tanıtım başlıkları altında toplanabilir. Bu alanlardaki korumaya yönelik olarak yürütülen projeler, etkilerinin uzun dönemde kalıcı olabilmesi ve gelecek kuşaklar tarafından da sürdürülmesi hedefiyle tasarlanıyor.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024