Danışmanlık Şirketlerinin Bilgi Üretimindeki Rolü

I. GİRİŞ Yönetim danışmanlığı 1980’lerden sonra Türkiye’de hızla gelişmiş bir endüstridir. Bu durum, iş dünyasının daha da karmaşıklaşması ve profesyonel yardımcılar için oluşan ihtiyaç ile açıklanabilir. Diğer sebep olarak, geçici yönetim heveslerindeki artış ve iş çevresi globalleştikçe tüm dünyada rekabetin artması gösterilebilir. Diğer bir gerçek de organizasyonel ortamdaki hızlı değişim ve belirsizliktir. Her alan ve meslekte danışmanlar bulu nabilmektedir. Ticaret, eğitim, finans, tıp, mühendislik ve yeniden yapılandırma gibi alanlarda danışmanlarca sağlanan yeni fikir ve çözümlere ihtiyaç vardır. Bazı danışmanlar tek bir alanda teknik bilgi sahibi iken, bazıları da birçok alanda geniş bilgi sahibi olmuşlardır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024