Çalışanlar ne ister?

Favorilere Ekle
Çalışanlarınız için gerçekten neyin önemli olduğunu bilmezseniz, ücret ve ödül yönetiminizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını asla öğrenemezsiniz. Oysa giderek daha çok işveren; maaş ve ödüllere harcanan her bir kuruşun geri dönen değerini ölçmeyi amaçlıyor.