Bilgisayar Paket Programlarının Hukuki Korunması

Bilgisayar programlarının korunması konusunda yakın zamana kadar yasal bir düzenleme mevcut değildi. Kişisel bilgisayarların ve buna bağlı olarak da paket program denilen hazır programların yaygınlaşmasıyla konunun yasal bir düzenlemeden yoksun olması giderek daha çok yakınılan bir konu idi. Ancak, Gümrük Birliği anlaşmasını 6 Mart 1995 tarihinde imzalamamız ile birlikte, bu anlaşmanın 29. maddesi hükmü çerçevesinde Avrupa Yazılım Birliği Yönergesi Hükümleri’ni iç hukukumuza uyarlama imkanı bulmuş ve iç hukukumuzda birtakım düzenlemeler yapılabilmiştir. şu anda Bigisayar Programları’nın Hukuki Korunması konusu mevzuatımızda 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) 1995 tarihinde yapılan değişiklik ile girmiştir. Bu konudaki en önemli gelişme budur. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nunda Bilişim Alanında Suçlar adı altında cezai düzenlemeler mevcuttur.

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024