Bilgi Teknolojisi ve Bilgi Tabanlı Organizasyonlar

Günümüzün küreselleşen iş dünyasının açık, duvarsız, çok kutuplu bir düzenin getirdiği rekabetçi ve dinamik pazarların etkisinde olduğunu yadsıyamayız. Bunun sonucu olarak karşımıza, düşen satışlar, yükselen maliyetler ve dolayısı ile daralan kar marjları çıkmaktadır. Yeni paradigmaların dünya düzeni, iş dünyası, teknolojiler ve doğal olarak da organizasyonlar üzerindeki etkileri her geçen gün daha açık şekilde hissedilmektedir. Bu değişimin bir kereye mahsus olmayıp evrenin oluşumundan beri süregeldiği gibi teknolojinin de etkisiyle artan bir ivme ile devam edeceği açıktır. Organizasyonlarda verimsizlik, devamlı değişen yeni paradigmalara karşı hazır olamamanın doğal bir sonucu olup, yapısal, üretim ve teknolojik sorunlardar kaynaklanmaktadır. Katılaşmış hiyerarşik yapılar, yenilikleri kabullenememe, rekabet karşısında re – aktif yapı, motivasyon ve verimlilik eksikliği yapısal sorunlar olarak gösterilebilir. Üretim sorunları arasında verimsiz ve yüksek maliyetli üretim, kalite, rekabet, kapasite kullanımı dengesizliği ve değişikliklerde tahmini zor ortamlar örnek olarak verilebilir. Bilgi akışındaki verimsizlik, yetersiz karar – destek araçları, planlama ve kontrol zorluğu, gerçek zamanlı performans ölçümlerinin uygulanamaması da teknolojik sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024