4857 sayılı Yeni İş Kanunu Sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerinin önemi ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi

1. Genel Olarak: Günlük yaşam içinde iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedildiğinde, çoğunlukla teknik hususlar, bir başka deyişle işçiyi işyerindeki olası iş kazaları ile meslek hastalıklarına karşı korumayı amaçlayan düzenlemeler anlaşılmaktadır. Oysa, Avrupa Birliği’ne tam üye olma sürecini yaşayan Türkiye için “iş sağlığı ve güvenliği” kavramı bu ölçüde basit olmamalıdır. Nitekim, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” de, söz konusu yetersizlik tespit edilerek oluşturulmuş olan ve “iş sağlığı ve güvenliği”ni bu sınırlı çerçeveden çıkarma amacı taşıyan bir standarttır. 4857 sayılı yeni İş Kanunumuzun kabulü sonrasında süratle düzenlenen konuya ilişkin yönetmeliklerin Avrupa Birliği’nin ilgili yönergelerine dayanarak çıkarılması da elbette bir tesadüften ibaret değildir. Bu anlamda, söz konusu yönetim sisteminin uygulanabilirliği için, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uyum bir zorunluluk halini almıştır. Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, mevcut düzenlemeleri son derece geliştiren, düzenleme boşluğu olan hususları da dolduran kapsamlı bir yapıyla karşı karşıyayız. Ancak, başlı başına bir uzmanlık haline dönüşen ve herkesin en azından kendi iştigal alanıyla ilgili olarak içinde bulunması gereken “iş sağlığı ve güvenliği” kavramına yeteri kadar önem verilmesi için başka bir seçenek de yoktur.

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024