2030'un İnsan Kaynakları Departmanı: Mesleği gelecekte neler bekliyor?


2030'a kadar Dördüncü Sanayi Devrimi gerçekleşmiş olacak. Bu İK için ne anlama geliyor? HR Without People'ın yazarı Anthony Wheeler, İK departmanının nasıl görüneceğini görmek için geleceğe bakıyor…

Önümüzdeki on yılın İK departmanı bir dizi paradoks gibi görünecek. Verilerle dolu ama yine de insan odaklı. Bir şirket sitesinde teknolojiye dalmış, ancak başka bir şirket sitesinde eski İK uygulamalarını kullanıyor. Büyük resim, stratejik odaklı ama operasyonel açıdan becerikli. İşletme genelinde teknolojiyi gören bir insan işlevi.

Önümüzdeki on yıl içinde İK'da çalışan herkes işlerini kendilerine göre uyarlayacak.

İnsan Kaynakları’nın geleceğini tartışmadan önce, Dördüncü Sanayi Devrimi'nin teknolojileri arasındaki farkları anlamak önemlidir. Otomasyon, insan işinin bir makine tarafından değiştirilmesini ifade eder. Çoğumuz, makineler tarafından yapılan imalat işlerine aşinayız. Hepimiz marketten kontrol etmek için self servis kioskları kullanıyoruz. Yapay zekâ, durumlara veya olaylara insanların tepki vereceği şekilde yanıt veren makineleri ifade eder. Makine öğrenimi bunu bir adım öteye taşıyor. Yapay zekâ, insanların makine yanıtlarını kodlamasını gerektirirken, makine öğrenimi tüm insan müdahalesini ortadan kaldırır. Makineler kendi deneyimlerinden öğrenir.

Bu birleşik teknolojiler, İK işlerini ve işletmelerin çalışma şeklini şimdiden dönüştürdü. Siri gibi sohbet robotları günlerimizi düzenlememize yardımcı oluyor. Algoritmalar, iş başvurusunda bulunanları bulmamıza yardımcı olmak için internetteki veriler arasında gezinir. Oyunlaştırılmış seçim testleri, başvuranlar hakkında çok miktarda performansa dayalı veri sağlar. Algoritmalar, telafi edilebilir faktörleri gözden geçirir; not ve maaş ölçeklerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Web botları ve sanal asistanlar, çalışanların İK sistemlerinde gezinmesine yardımcı olur. Sanal gerçeklik simülatörleri, bir eğitim ortamında öğrenmemize yardımcı olur. Giyilebilir teknoloji, performans verilerini izler. Güvenlik ve sağlık verileri bilgisayarlara yüklenir ve otomatik panolar ve raporlar üretir.

Şu anda otomasyonla ilgili robot ve cihazlarda, sekiz yıl gibi kısa bir sürede yeni nesil teknolojiler gelişiyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi daha yeni teknolojiler olduğundan, bunlar daha hızlı gelişir ancak olgunlaşmak için daha uzun bir zaman dilimine sahiptir. Bu teknolojik döngü süresinin, geleceğin İK departmanı üzerinde etkileri vardır.

İşgücü planlaması

İş gücü planlaması gelecekte daha otomatik hale gelecektir. Bir veri bilimcisi ve bir algoritma, bir organizasyonun personel planını etkileyen sayısız değişkeni hesaba katacaktır. Benzer şekilde, LinkedIn ve diğer sosyal medya platformları gibi herkese açık verilerden alınan veriler ve ilkokuldan yetişkinliğe kadar başvuru sahiplerine ilişkin izlenen veriler, kuruluşlar için daha proaktif işe alım fırsatları yaratacaktır.

Röportajlar, özellikle sürecin başlarında, bir kez insanlar tarafından yapıldığında, otomatik sohbet robotlarına, hatta hologram botlarına doğru kaymaya başlayacak. Sohbet robotları çalışanlara gerçek zamanlı gelişimsel performans geri bildirimi sağlayacağından, çalışan performans verilerinin sürekli akışı veritabanlarına akacaktır. Yüksek kaliteli sanal eğitim simülatörleri, eğitim ortamından insan eğitmenleri neredeyse tamamen kaldıracaktır. Bunlar teknolojik gelişmelerden çok uzak değil. Bazı şirketler zaten bu teknolojileri şimdi kullanıyor.

Makinelerin yerini alamayacağı ve muhtemelen on yıllarca değiştiremeyeceği şey, İnsan Kaynakları’nın karar verme sürecindeki desteğidir. Bu nedenle geleceğin İK profesyonelleri, iş ortaklarının daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için daha iyi veri tüketicileri haline gelmelidir.
Geleceğin İK profesyonelleri için asıl zorluk, daha önce paradokslara atıfta bulunulanlarda olacaktır. 

Teknolojilerin yayılması endüstriler veya ülkeler arasında eşit bir şekilde gerçekleşmeyecektir. Bazı durumlarda, aynı organizasyonun bazı bölümleri, tüm işletme genelinde Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerini eşit olarak benimsemeyecektir. Bu, bazılarına işin bazı bölümlerinde işin hızlı, diğer bölümlerinde ise yavaş gerçekleştiği hissini verecektir.

Bu nedenle İK profesyonelleri, farklı teknoloji seviyeleriyle çalışan iş ortaklarıyla çalışma konusunda ustalaşmak zorunda kalacaklar. Bu iş birimlerinden bazıları hızlı hareket edecek ve daha az insan kaynağı ihtiyacı gerektirecek, diğer iş birimleri ise daha yavaş çalışacak, daha fazla insan kaynağı ihtiyacı gerektiren daha geleneksel İK uygulamalarını kullanıyor olacak.

Çok uluslu ortamlarda faaliyet gösteren İK profesyonelleri için zorlu stratejik ve operasyonel gerçeklerle karşılaşacaklar. Teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde İK profesyonelleri, insanlarla teknoloji arasındaki arayüzde giderek daha fazla çalışacak. Gelişmekte olan ülkelerde İK profesyonelleri, bugünden itibaren değişmeyecek gibi görünen ortamlarda çalışacaklardır. Bu, herhangi bir İK departmanının, yalnızca farklı istihdam veya ticaret yasalarına değil, aynı zamanda teknolojilerin kullanımıyla ilgili farklı yasalara sahip ülkelerdeki faaliyetleri koordine etme yeteneklerini vurgulayacaktır.

Outplacement hizmetleri daha önemli hale geliyor

2030'a kadar Dördüncü Sanayi Devrimi İK’nın tüm süreçlerine dokunacak. Teknoloji daha fazla meslek ve işi yok ettikçe İK uzmanları, işi yok olan çalışanlar için outplacement hizmetlerine daha fazla zaman ayırmaya başlayacak. Bu işin hacmi de günden güne muhtemelen artacaktır. 

Teknoloji, şirketleri yeniden örgütlenmeye zorlarken, İK profesyonellerinin, şirketlerin ya küçülen bir iş gücünde ya da hızla değişen bir iş gücünde beceri açısından yön bulmasına yardımcı olmak için büyük olasılıkla değişim yönetimi becerilerini keskinleştirmeleri gerekecek. Teknoloji, analitik ve sosyal beceriler yüksek talep görecek.

Bir İK departmanındaki çalışanların çeşitliliği de 2030 yılına kadar değişecek. Veri bilimcileri, işe alım, ücretlendirme ve performans yönetimine yardımcı olan algoritmalar geliştirmek için ekibe katılabilir. Chatbotlar ve sanal asistanlar seçim, fayda, performans yönetimi ve eğitim konularında yardımcı olduğundan teknoloji uzmanları ekibe katılabilir. Şirketler, iş yerinde teknoloji-insan arayüzünü ve bu arayüzün şirketlerin misyonlarını nasıl geliştirdiğini anlama konusunda uzmanlığa ihtiyaç duyacağından, İK profesyonellerinin daha güçlü stratejik planlama becerilerine ihtiyacı olacak.

Teknolojinin tüm işletmeyi nasıl etkilediğini anlayan İK departmanları, kuruluşlarına önemli bir değer sağlayacaktır.

DERGİ

HRdergi Mayıs sayısı çıktı

SATIN AL Mayıs 2024