Z Kuşağı “Dijital Yerliler” uzaktan çalışırsa…


COVID-19 salgını, dünyanın dört bir yanındaki şirket kültürleri üzerinde büyük bir etki yaratarak insanların işyerine bakış açılarını değiştirdi. En önemlisi, pandemi, hibrit ve uzaktan çalışma modellerini ortaya çıkararak liderleri önceki geleneksel yönetim tarzlarını yeniden düşünmeye zorladı. Çalışma şeklimizdeki bu kritik değişim, özellikle iş gücüne katılan yeni bir nesil olan Z Kuşağı bağlamında önemlidir. Zoomer’lar olarak da bilinen bu yeni çocuklar, 2025 yılına kadar iş gücünün %27'sini oluşturacak.

En yeni nesil çalışanlar olarak, işyerinde üstesinden gelmeleri gereken farklı beklentiler ve zorluklar var. Bir yönetici veya lider iseniz, bu yeni nesli işe nasıl dahil ederek motive edebileceğinizi merak edebilirsiniz.

Bu makalede, Z Kuşağı'nın önemli özelliklerini, temel zorluklarını ve üretkenliklerini artırmaya ve onları uzaktan daha iyi yönetmeye yönelik değerli ipuçları bulacaksınız. Hadi gelin, neler varmış bakalım! 

Z Kuşağı: Kimdir bunlar?

1997 ve 2012 yılları arasında doğan Z Kuşağı veya Digital Natives (Dijital Yerliler), X Kuşağı'nın çocukları ve Alfa Kuşağı'nın emsalleridir. 20'li yaşlarının ortalarına yaklaşırken, çoğu Zoomer iş gücüne çoktan girdi ve bu da onları işletmelerin yeni pazar odak noktası haline getirdi.

Z Kuşağı; ırk, cinsiyet kimliği ve farkındalık bilincini güçlendiren, dünyanın şimdiye kadar tanıdığı en çeşitli kuşaktır.

İnternet bombardımanında doğup büyüdüler, bu yüzden teknoloji ve sosyal medyanın en hevesli kullanıcıları… 

Z Kuşağının en önemli karakteristik özellikleri nelerdir?

Dijital Yerlileri (Digital Natives) elde tutmak, çekmek ve dahil etmek için İK yöneticileri ve liderleri bu neslin temel özelliklerini anlamalıdır. Bunları uzaktan yönetmeye ilişkin ipuçlarına geçmeden önce, Z kuşağının temel özelliklerinin neler olduğuna ve diğer nesil çalışanlardan nasıl farklı olduklarına bakalım.

Onlar teknoloji meraklısı hatta delisi bir nesil 

Dijital Çağ'da doğup büyüyen Z Kuşağı, teknolojiyi küçük yaşlardan itibaren kullanmış ve günlük yaşamlarına başarıyla entegre etmiştir. En son trendlerden haberdardırlar, sosyal medyayı çok kullanırlar ve teknolojiyi uzun süre kullanmaları nedeniyle dikkat süreleri kısadır.

Sonuç olarak: Dijital Yerliler işlerin otomatik ve verimli olmasını sevdiğinden, bu nesli işe almakla ilgilenen şirketlerin teknoloji araçlarını kullandıklarından emin olmaları gerekecek.

İşgücüne en zor zamanlarda dahil oldular 

Z Kuşağı üyelerinin çoğu, COVID-19 salgını sırasında iş gücüne girdi. Ancak bunların bir kısmı pandemi öncesi de aktif çalışandı. Genç yaşları nedeniyle, pandemiden oldukça etkilenen restoranlar ve seyahat gibi hizmet sektörlerinde fazlasıyla temsil ediliyorlar. Ek olarak, ADP Araştırma Enstitüsü'ne göre Z Kuşağı, 2021'de iş ve işveren hakkındaki görüşlerini olumsuz etkileyen büyük çaplı işten çıkarmaları yaşadı.

Sonuç olarak: Bu, kuruluşların Zoomer'ların işverenlere olan güvenini geri kazanmak için daha çok çalışması gerekeceğinin açık bir göstergesidir.

Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa önem veriyorlar

Z Kuşağı, etnik ve dini açıdan en çeşitli yaş grubudur, bu nedenle çeşitliliği ve katılımı teşvik eden ortamlarda çalışmayı tercih ederler. Z Kuşağı çalışanlarının %63'ü, farklı geçmişlere sahip insanlarla çalışmanın çok önemli olduğunu söylüyor. İşverenlerinden işyerinde kendi bakış açılarını temsil etmelerini beklerler.

Sonuç olarak: Z kuşağı çalışanlarını işe alan ve yöneten şirketler, kendilerini ait hissetmelerini sağlamak için çeşitliliğe ve kapsayıcılığa odaklanmalıdır.

Bağımsızlık ve esneklik arıyorlar

Z Kuşağı, değişim zamanlarında iş gücüne katıldığından, işe yönelik beklentileri önceki nesillerden çok farklı. Hibrit veya uzaktan çalışan modellere son derece alışkın olan Zoomer’lar, bağımsızlık ister ve mikro yönetimden hoşlanmaz.

Ayrıca esneklik ararlar ve işverenlerinin performanslarını belirli görevlere harcanan zamandan ziyade başarılara göre derecelendirmesini beklerler. Sonuç olarak: Esnek bir çalışma programını onaylayan ve işyerinde bağımsızlığı teşvik eden şirketlerin Z Kuşağı çalışanlarını çekmesi ve elde tutması daha olasıdır.  

Z Kuşağı için uzaktan çalışma zorlukları

Pandemiden tüm insanlar etkilense de Z Kuşağı evden çalışmaya geçişte başka birçok zorlukla karşılaştı. Z kuşağının karşılaştığı uzaktan çalışma zorluklarını ve kuruluşların bu engelleri aşmalarına yardımcı olmak için benimseyebilecekleri çözümleri kısaca ele alalım.

Üretkenlik 

Bir TenSpot araştırmasına göre, ankete katılan Z Kuşağı çalışanlarının %54'ü evden çalışırken kendilerini daha az üretken hissediyor. İşverenler, çalışanlarının çalışma ortamını tam olarak kontrol edemese de ofis kurulumuyla ilgili ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak gibi temel konularda yardımcı olabilirler.

Şirketlerin Z kuşağının üretkenliğini artırmak için yapabileceği başka bir şey de onlara zaman yönetimi konusunda yardımcı olmaktır. Onlara nasıl motive kalacakları konusunda daha fazla eğitim vermeyi veya günlük görevlerini daha iyi organize etme ve zamanında tamamlama konusunda ipuçları ve püf noktaları paylaşmayı düşünün.

Bağlılık 

Uzaktan çalışanlar ortak bir zorlukla karşı karşıyadır: Evden çalışırken genellikle kendilerini ilgisiz hissederler. 2021'de, küresel bir ankete katılan Z kuşağının %16'sı, konferans görüşmeleri sırasında sözlü olarak katkıda bulunma konusunda sorun yaşadıklarını söyledi.

Görüntülü görüşmeler sırasında kameranızı açarak Z Kuşağı çalışanlarının bu zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olun ve onlara günlerini sorarak sohbetleri teşvik edin.

Can sıkıntısı 

Yine TenSpot çalışmasına katılan Z Kuşağı çalışanlarının neredeyse yarısı (%49) uzaktaki işlerinden sıkıldığını itiraf ediyor. Bu yüksek sayı, izolasyonun monoton hissettirebileceğini ve bunun da can sıkıntısı ve ilgisizlikle sonuçlanabileceğini gösterir. Neyse ki, şirketlerde çalışanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirecek pek çok sosyal katılım fırsatı var.

Hangi etkinlikleri takip etmekle ilgileneceklerini öğrenmek için çalışanlarınıza anket yaparak başlayabilirsiniz. Ardından, çalışma saatleri dışında sosyal toplantılar veya sanal etkinlikler düzenlemeyi düşünün.

Zihinsel sağlık 

Zoomer’lar, kısmen bilgiye daha fazla erişimleri olduğu için ama aynı zamanda pandeminin ortasında kaygı, stres ve diğer akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettikleri için akıl sağlıklarını ilk sıraya koyuyorlar.

Araştırmalar, Z Kuşağı çalışanlarının %75'inin öncelikle ruh sağlığı nedenleriyle görevlerinden ayrıldığını gösteriyor. Bu, bu neslin kendi refahına öncelik verdiğini ve daha azıyla yetinmeyeceğini açıkça belirtiyor.

Farklı dernekler, kurumlar ve markalar ruh sağlığı sorunları konusunda farkındalık yaratmaya devam ettikçe, çalışanlarının refahını önemseyen şirketler için de pek çok kaynak mevcuttur.

Çalışanlarınızın ruh sağlığını desteklemek için şirketinizin yapabileceği şeylerden sadece birkaçı:

✅ Toksik davranışlardan arınmış olduğundan emin olmak için şirket kültürünüzü denetleyin;
✅ işyerinde ruh sağlığını desteklemek için yeni bir İK politikası uygulayın;
✅ farkındalık yaratma ve etkilerle mücadele etme konusunda atölye çalışmaları yapın;
✅ danışmanlık ve koçluk seansları sağlayın;
✅ ruh sağlığı kaynaklarına erişim sağlayın.

Z Kuşağı’nı uzaktan yönetmek için eyleme geçirilebilir tavsiyeler

Z Kuşağı yaratıcı, esnek ve açık fikirli işyerlerinde gelişir. Kendileri olabilecekleri ve statükolara meydan okuyan işler ararlar. Bu nesli ne kadar iyi anlarsanız, onları uzaktan yönetmekte o kadar iyi olacaksınız.

Şirketlerin iş yerinde Z Kuşağı’nı etkili bir şekilde yönetmek için uygulayabilecekleri bazı eyleme geçirilebilir adımları keşfedelim.

1.    İpucu: Şirketin misyonu, vizyonu ve değerleri konusunda şeffaf olun

Gerçek anlamda küresel ilk nesil olan Zoomer'lar, farkındalıkları ve güncel olaylara ve topluluk sorunlarına katılımlarıyla tanınırlar.

İnançları(burada dini inançtan bahsetmiyoruz) onlar için temeldir ve tutkulu oldukları konulara katılmayı ve onları desteklemeyi severler. Sonuç olarak, iyi bir kurumsal vatandaşlığa inanırlar ve benzer değerleri paylaşan bir şirketle ilişkilendirilmek isterler.

Şirketinizin misyonunu, vizyonunu ve değerlerini vurguladığınızdan emin olun. Z Kuşağı’nın ilgisini ve motivasyonunu korumak için onlara sürekli olarak ekibin bir parçası olduklarını ve iş hedeflerine aktif olarak katkıda bulunduklarını hatırlatmanız gerekir.

Dikkate alınması gereken diğer önemli şeyler şeffaflık ve pozitif bir şirket kültürünün teşvik edilmesidir. Z Kuşağı çalışanlarını akıllarından geçenleri söylemeye ve geri bildirim paylaşmaya teşvik edin.

İhtiyaçlarını dinleyin ve duyulduklarını ve takdir edildiklerini hissettirin. Bu sadece onları daha çok çalışmaya motive edecektir.

2.    İpucu: Modern teknolojiyi benimseyin

Z Kuşağı ve teknoloji, fıstık ezmesi ve reçel gibi bir araya geliyor. Teknolojiyle büyüyen ilk nesil onlar, bu nedenle hem teknoloji odaklı hem de teknolojiye bağımlılar.

Zoomer’lar, manuel işlerin ve verimsiz süreçlerin hayranı değildir çünkü teknoloji araçlarının görevlerini optimize etmelerine yardımcı olabileceğini bilirler.

Sonuç olarak, modern teknolojileri iş operasyonlarına entegre eden ve günlük süreçlerini otomatikleştiren şirketlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle, Z Kuşağı çalışanlarını daha iyi yönetmek için onlara uygun araçları ve cihazları sağlayarak dijital ihtiyaçlarını karşılamanız gerekir.

3.    İpucu: Kariyerde ilerlemeyi ve kişisel gelişimi teşvik edin

Piyasadaki en genç nesil olan Z Kuşağı, kişisel ve profesyonel gelişimin önemini kabul ediyor. 2021'de yapılan bir IBM araştırması, Z Kuşağı çalışanlarının %33'ünün 2020'de gönüllü olarak işveren değiştirdiğini ortaya çıkardı. Bu muazzam sayı, bu neslin becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan pozisyonlara öncelik verdiğini gösteriyor.

İşverenlerin, Z Kuşağı’nın kendilerine bağlı kalmasını sağlamak için ekstra çaba sarf etmesi gerekecek. Bu nedenle, kişisel gelişimi ve kariyer gelişimini teşvik etmek zorunludur.

Yöneticilerin Z Kuşağı’nı motive etmek için benimseyebileceği bazı politikalar aşağıdadır:

- yüksek kaliteli bir işe alım sürecine yatırım yapın;
-  Zoomer’ların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için sürekli eğitim sunun;
-  kesin, ulaşılabilir ve zorlu OKR'ler belirleyin;
- doğrudan ve şeffaf iletişimi teşvik edin;
- sürekli geri bildirim sağlayın;
- insanları kendi kararlarını vermeleri için güçlendirin;
- başarılarını takdir edin.

Profesyonel ipucu: Teknoloji burada arkadaşınız olabilir. Net OKR'lerle uyumu artırmak için iyi bir performans yönetimi aracı kullanmayı düşünün.

4.    İpucu: Ekip işbirliğini teşvik edin

Z Kuşağı bağımsızlığı ne kadar takdir ederse etsin sosyal etkileşime de değer veriyor. Çoğu uzak veya hibrit ortamlarda çalışıyor, bu nedenle sanal ilişkileri beslemek onlar için çok daha zor. Bu nedenle şirketler, Z Kuşağı çalışanlarının bir ekip içinde bütünleşmesine yardımcı olmak için gerekli tüm taktiklerle donatılmalıdır.

İşte Zoomer’lar ile bağlantı kurmanıza ve sürdürmenize yardımcı olacak birkaç ipucu:

- daha deneyimli bir çalışanın yeni işe alınan kişiye yardımcı olabilmesi için bir "dostluk sistemi" benimseyin;
- gündelik konuşmaları teşvik etmek için iletişim araçlarını kullanın;
- e-posta veya telefon aramaları yerine görüntülü aramaları seçin;
- departmanlar arası projeleri ve iş birliğini kolaylaştırın;
- sosyal aktiviteleri teşvik edin ve ekip oluşturma etkinliklerine ev sahipliği yapın.

5.    İpucu: Sağlıklı bir iş-yaşam dengesini destekleyin

Z kuşağı çalışanlarının, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamalarına olanak tanıyan şirketlerde kalma olasılığı daha yüksektir. Zoomer’lar, fazla mesai veya stresli iş aktiviteleri yaparak ruh sağlıklarından taviz vermek istemezler, bu da tükenmişliğe ve üretkenliğin azalmasına yol açar.

Bu nesli motive ve mutlu tutmak istiyorsanız, iyi bir iş-yaşam dengesi ile esnek bir çalışma programı uygulamayı düşünün. Kişisel ve profesyonel zaman arasında sağlıklı bir denge kuran bir "fişi çekme" kültürünü teşvik ederek sınırları belirlemelerine yardımcı olun. Ek olarak, işlerini tamamlamaları gerekse bile gerektiğinde duraklamaları için onlara alan verin.

6.    İpucu: Finansal istikrar sağlayın

2019 Statista verilerine göre Z Kuşağı’nın %70'i para kazanmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. İş gücüne zorlu zamanlarda girdiler, bu nedenle Z Kuşağı'nı çekmek ve elde tutmak için finansal istikrar hayati önem taşıyor.

Ayrıca, uzaktan çalışma sayesinde dünyanın her yerinde çok sayıda işe alma fırsatına sahip olduklarını ve bu nedenle bu neslin daha azıyla yetinmeyeceğini unutmayın. Onlara adil bir ücret sağlamanın ötesinde, işverenler sağlık sigortası, yemek biletleri, tazminat ikramiyeleri ve sağlıklı yaşam abonelikleri gibi diğer faydaları da dikkate almalıdır.

Modern işyerinde Z Kuşağı’nı yönetmek

Z Kuşağı çalışanları, uzak veya hibrit ortamlarda kendilerini son derece üretken ve verimli kılan çok sayıda niteliğe sahiptir. Bununla birlikte, işgücüne girdikleri zor zamanlar nedeniyle belirli zorluklara karşı da savunmasızdırlar. İşverenler, temel özelliklerini ve ihtiyaçlarını anladıktan sonra, Z Kuşağı’nı beklendiği gibi yönetmelerini sağlamak için birçok taktik benimseyebilir.

 

DERGİ

HRdergi Haziran sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Haziran 2024