Yenilikçi İK Yönetimi’nde finansal ölçümler

Favorilere Ekle
Fonksiyonel değerlendirme veya performans yönetiminin sahip olduğu kritik değer sadece genel yönetim veya İK’nın uzmanlık alanına giren bir sorunsal değildir. Bu konuda tamamıyla yatay bir sorunsalla karşı karşıya kaldığımızı itiraf etmeliyiz.