İlk Kademe Liderlerinin Önemi

Neden?

Blanchard International’ın kendi müşterileri ile yaptığı çalışmalardaki gözlemleri, bu gerçeğin arkasındaki sis perdesini biraz aralıyor. İlk kademe yöneticileri ile çalışanların günlük iletişimi, çalışan üretkenliği arttırıyor, kalitesini ve moralini yükseltiyor. Bununla birlikte, bu konu bir çalışanın kurum bünyesinde kalma oranını da, diğer faktörlerin her birinden daha çok etkiliyor.

Çalışanlardan, kendilerini işlerine en çok bağlı hissettikleri ve heyecanla çalıştıkları zamanların özelliklerini paylaşmaları istendiğinde, alınan cevaplar, öngörülebilir şu kategorilerde yoğunlaşıyor; “işin önemli olduğu duygusuna sahibim”, “ takdir edildiğimi hissediyorum”, “öğreniyor ve gelişiyorum”, “çok iyi bir takımın parçasıyım” ve “özerkliğe sahibim”. Tüm bu kategoriler aslında yöneticilerin doğrudan etkileyebilecekleri alanlardır.

Kurumunuza bakın ve durumu inceleyin. Kurumunuzda en mutlu ve üretken takımlar hangileri? Bu grupların yüksek performansı ile onlara liderlik yapan kişiler arasında doğrudan bir bağlantı var mı? Bu soruya cevabınız büyük ihtimalle, en iyi takımların, en iyi yöneticiler tarafından liderlik yapılan takımlar olduğu şeklinde olacaktır.

En küçüğünden en büyüğüne çalıştığımız bütün kurumlardaki deneyimlerimiz gösteriyor ki, ilk kademe yöneticisi ya da müdürün çalışanıyla olan ilişkisi, o kişinin moral ve tutkusunu belirleyen, en önemli faktördür. İşte bu nedenle başarılı kurumlar, yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmenin çalışan moral, tutku ve verimliliğini olumlu etkilediğini bilirler.

İlk Kademe Liderini farklı yapan nedir?

Bir ilk kademe yöneticisinin çıtayı yükseltmesini sağlayan, onu farklı bir lider yapan pek çok faktör olmasına rağmen, yöneticilerin ustalaşmaları gereken 3 temel beceri vardır: performans için ortaklık becerisi, performans yönetimi becerisi ve diğerleri ile uyumlu olma becerisi.

Performans için Ortaklık becerisi bir ilk kademe liderinin bağlı çalışanının yetkinlik ve motivasyon seviyesini doğru teşhis edebilmesi ve uygun liderlik stilini kullanabilmesidir.

Bağlı çalışan işe yeni başlayan hevesli biri mi, yoksa işinden bunalmış ortalama becerilere sahip biri mi? Ya da geçmişte benzer görevlerin üstesinden gelmiş deneyimli bir çalışan mı? Bu çalışanların her birinin farklı birer liderlik stillerine ihtiyacı vardır.

Deneyimsiz ya da çok az bilgi ve deneyime sahip bir çalışanın Direktif Veren Liderlik stiline ihtiyacı vardır. Verilen görevle ilgili ne beklemeleri gerektiğini ve işi nasıl yapacaklarını bilmeye ihtiyaç duyar.

Gelişim seviyesi arttıkça, çalışanın yetkinlik ve işe bağlılığında değişkenlik kendini gösterir. Bu aşamada çalışanların becerilerini geliştirmeye devam etmek için yüksek direktife ve düşen bağlılıklarına hitap etmek üzere yüksek desteğe, yani Koçluk Edici bir stile ihtiyacı vardır-

Yetkinlik arttıkça, çoğu insan, kendinden şüphe ettiği, işi kendi başına doğru yapıp yapmadığından emin olmadığı bir aşamaya gelir. Bu düzeydeki çalışanlar işi yapma konusunda yetkinlik sahibi olduklarından direktif içermeyen, ancak dinlendikleri ve cesaretlendirildikleri, Destekleyici stile ihtiyaç duyarlar.

En nihayetinde, gelişim seviyeleri en üst düzeye geldiğinde çalışanlar yüksek seviyede yetkinlik ve bağlılık gösterirler. Bu aşamada gerekli liderlik stili, Delege Edici olandır. Çalışana görevini yerine getirirken yetkinliğini ve bağlılığını ortaya koyduğu için daha yüksek oranda özerklik verilmelidir.

İlk Kademe Yöneticilerinin üzerinde uzmanlaşması gereken bir sonraki beceri, performans yönetimidir. Bu, performansla ilgili beklentileri açıkça ortaya koyabilmek, ödüllendirebilmek, hedefler doğrultusunda ilerlemeyi takdir edebilmek ve gerektiğinde olumsuz performansa yönelik yeniden yönlendirici geribildirimde bulunabilmektir.

Bir çalışanın başarıyı yakalamasına yardım etmenin sırrı, detaylarda saklıdır. Detayları yakalamanın en iyi yolu ise, çalışanla sık sık ve gayri resmi olarak bir araya gelerek, başarı veya hayal kırıklığı oluştuğunda vakit kaybetmeden bunlar üzerinde görüşmektir. En iyi ilk kademe liderleri, destek oldukları çalışanlarla daha sık bir araya gelirken, bu görüşmeleri gayri resmi şekilde gerçekleştirirler. Bu, konuşmayı daha canlı ve samimi yapar, önerilerin tam zamanında verilmesine olanak sağlar. Yıllık olarak gerçekleşen performans değerlendirmelerinin yerine, bir ilk kademe yöneticisi, çalışanı ile ayda iki defa, haftada bir, hatta her gün bir araya gelerek performans, ihtiyaçlar ve hedeflerle ilgili görüşür.

Diğerleri ile uyumlu olma becerisi ise hepsini bir arada tutan üçüncü beceridir. Ortaklık ve Performans Yönetimi Becerileri, günümüz ilk kademe yöneticisinin verimli bir yönetim ortaya koymak için ihtiyacı olan becerilerse, Diğerleri ile Uyumlu Olma Becerisi de, bunu yöneticinin nasıl ele alacağını belirler. Bu beceri, etkili iletişim, aktif dinleme ve her bir çalışanın öz saygısını korurken işin yapılmasını sağlama becerisidir.

Bu tip bir iletişim 3 aşamalıdır:

1. Bilgi toplama.
“Bu konudaki düşüncen nedir? Bu konuda ne hissediyorsun?” gibi sorular sorun.
2. Anlamak için teyit edin. “Bu senin için yeni bir şey. Bu fırsatla ilgili heyecanlı gibisin.” gibi bir şey söyleyin.
3. Rızasını alın. “Bu, daha önce deneyimin olmadığı bir görev olduğuna göre, sana yardımcı olmak adına…. Ne dersin?” gibi bir soru sorun.

Kurumlarda Çalışan Tutkusunu ve Performansını Yükseltme

İyi bir ilk kademe lideri, geçmişin emir-komuta lideri değildir. Artık insanlar günlük emirler verip yıllık değerlendirmeler yapan insanlar için çalışmak istemiyorlar. Günümüz çalışanları, paylaşılan hedeflere ulaşmak için kendilerini aktif olarak dinleyen, direktif ve destek sağlayarak koçluk eden liderlerin peşindeler.

Kurumunuzun “ibresini” yükseltmenin yolu, ilk kademe liderliğinin kalitesini arttırmaktan geçmektedir. Bu değişim, çalışan moralini, tutkusunu ve verimliliğini iyileştirecektir. Çalışanlarınıza; performans için ortaklığa yatkın, performans yönetiminde iyi, diğerleri ile uyumlu ilk kademe yöneticileri sağladığınızda kurumunuzdaki işler, ilk kademeden en üst düzeydeki kurum çalışanlarının görevlerini tutkuyla yerine getirecekleri şekilde yürür.

İlk Kademe Gelişimi için Etkin Bir Liderlik Programı: “İlk Kademe Yöneticileri için Çok Boyutlu Liderlik”

Kurumunuzda bu stratejik konuda bir gelişim projesi yürütmeyi planlıyorsanız, Blanchard International çok çeşitli sektörlerden müşterilerimizde etkileyici sonuçlara ulaştığımız İlk Kademe Yöneticileri için Çok Boyutlu Liderlik Programı’nı öneririz.

Kurumuz öncelik ve gerçekleri üzerinde görüşmek ve programın öncelikli ihtiyaçlarınıza yönelik bir formatta sunumuna ilişkin bilgi almak için, aşağıdaki telefon numaralarımızdan bir Blanchard danışmanı ile irtibata geçebilirsiniz.

(* https://www.trainingindustry.com/leadership/top-companies-listings/2012/2012-top-20-leadership-training-companies.aspx)

Bu bir advertorial’dır.
 

DERGİ

HRdergi Nisan sayısı çıktı! İyi okumalar

SATIN AL Nisan 2024