Yaratıcı yöneticilerin ‘yönetmek’ ve ‘yaratmak’ ikilemi Yaratıcıları kimliklendirmek zor mu?

Favorilere Ekle
Yöneticilerin çoğu, mevcut süreçleri ve statükoyu nasıl daha iyi çalıştırabileceklerine odaklanır, yani “Bilmem neredeki satışları nasıl artırabiliriz” gibisinden sorulara.... Diğer taraftan yaratıcı yöneticilerin varsayımlara meydan okuma ihtimalleri çok daha yüksektir, yani “Eğer bu ürünün boyutları veya ağırlığını yarı yarıya düşürür- sek sunduğumuz değer önermesi bundan nasıl etkilenir” gibi sorular sorar.