Yaratıcı Düşünme

Favorilere Ekle
Resmi eğitimde verilen düşünme tarzlarının büyük bir bölümü; analize, öğrenciye varsayımları anlamayı, mantıklı bir tartışmayı takip etmeyi veya yönlendirmeyi, cevabı bulmayı ve sonuca giden yanlış yolları eleyip doğruyu bulmayı öğretmeye yöneliktir. Ancak bunun dışında, yeni düşünceleri aramaya, imkanlar, seçenekler oluşturmaya, bir yerine birçok doğru cevap aramaya yönelten bir düşünce biçimi de vardır.