Lider mi, coach mu?

Günümüz liderlik kavramı artık hiç tartışmasız durumsal liderliğin tanımını içeren liderlik anlayışı olarak kabul görmeye başladı. Liderlerin işlerin doğru yapılıp yapılmadığını ve etkin yönetimden değil, etkililikten ve vizyon geliştirmeden söz ettiğini tüm iş dünyası kabullendi. Liderliğin fonksiyonları irdelendiğinde ise karşımıza çok önemli bir kavram çıktı; Çalışanların bilgi ve becerilerinin gerçekleştirdikleri ya da gerçekleştirecekleri işler için ne kadar örtüştüğü, bu bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için eğitilmeleri, yönlendirilmeleri, motive edilmeleri ve geri besleme yapılarak gelişim aşamalarının izlenilmesiyle onların yetki ve sorumluluklarını artırarak oto kontrol mekanizmasının çalışmasını sağlamak .Tüm bu fonksiyonlar ise bir tek kavramı içeriyor. “ COACHING “

DERGİ

HRdergi Temmuz - Ağustos sayısı çıktı! İyi okumalar...

SATIN AL Temmuz - Ağustos 2024