Yapay Yeteneği Zirveye Taşıdık


Yetenek yönetiminde bazı şeyler hızla değişiyor: İş gücü piyasasını artık aday ve çalışanlar domine ederken, şirketler tercih edilen işveren olabilmek için büyük mücadele veriyor. Gigworkers, contractors, crowds, robotik gibi kavramlar ve yeni iş kolları ile meslekler var artık gündemimizde...  Peki, dünya hızla dijitalleşip yetenekler gelişirken, şirketlerde kullanılan sistemler aynı mı kalıyor? Yeteneği bulma, çekme ve elde tutma stratejileri gelişiyor mu? İlgili süreçlerde dijital yaklaşımlar ne kadar kullanılıyor?

İşte biz de tüm bu soruların yanıtlarını iyi uygulamalara imza atan kurumların yöneticilerinden, ezber bozan yaklaşımları paylaşan akademisyen ve danışmanlardan dinlemek için 16 – 17 Ekim tarihlerinde ‘Yapay Yetenek’ mottosuyla Yetenek Yönetimi Zirvesi’ni Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleştirdik.

HRdergi Kurucu Ortağı Alper Toper’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla başlayan zirvenin Açılış Konuşması’nı ‘Düzlükten Kaçış: Dijital Dünyada İşe Alım ve Büyüme’ başlığıyla Facebook Orta ve Doğu Avrupa & Orta Doğu, Afrika, Türkiye İşe Alım Profesyoneli Serdzan Şimşek Arnautović gerçekleştirdi. Arnautović, Facebook’un İK misyonunu; farklı kültür ve ülkelerden gelen insanları bir araya getirerek ortak bir kültür ile ‘sınırsız’ bir insan kaynağı oluşturmak olarak tanımladıklarını belirtti. Dijitalleşmenin ve yapay zekanın işe alım ve yetenek yönetiminde yarattığı değişimin Facebook yansımaları üzerine de konuşan Serdzan Şimşek Arnautović, dünyanın en çok çalışılmak istenilen şirketlerinden biri olan Facebook’u bu kadar cazip kılan İK uygulamalarından da bahsetti.

Yetenek Yönetiminde ‘Unut ve Yeniden Öğren’ ’’ başlıklı sunumuyla zirvede yerini alan isim BiTaksi ve Getir İnsan Departmanı Direktörü Özlem Salur oldu. Konuşmasında sadece BiTaksi ve Getir yetenek uygulamaları değil, dünyadaki değişen yetenek yönetimi eğilimleri üzerine de konuşan Salur, dijitalleşme ve yeni nesil iş gücü ile birlikte insan ve yeteneğe dair her şeyin yeniden tanımlandığını ifade etti. Yetenek yönetiminin yapay zeka, mobil ve makine öğrenmenin etkisiyle yeni bir şekle büründüğünün altını çizen Özlem Salur, özellikle doğru yetenekleri bulmak ve elde tutmak için kurumların ve yöneticilerin ajandalarında neler olması gerektiğini anlattı. 

Zirvede söz alan isimlerden biri de ‘Yetenekleri Mutlu Etmek Mümkün mü?’ başlıklı konuşmasıyla DeFacto Akademi ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker oldu. Özellikle perakende sektöründe yeni nesil yetenekleri mutlu etmenin zorluklarından bahseden Çokeker, motivasyonun ve çalışan memnuniyetinin; uzun süreli yetenek planlamasının ve sürdürülebilirliğinin anahtarı olduğunun altını çizdi. Konuşmasında, DeFacto olarak hayata geçirdikleri Akademi uygulamaları ve motivasyon çalışmalarından da bahseden Yeşim Çokeker, iş gücü devrinin yüksek olduğu bir sektörde kariyer yönetimini nasıl başarıyla yönettiklerini de anlattı. 

HSBC Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin Aydoğan ‘HSBC Türkiye’de Yetenek Gelişimi Yaklaşımı’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isimlerden biri oldu. Dünya devi bir marka olan HSBC’nin global uygulamalarının yerel uyarlamalarına dair konuşan Aydoğan, dünyada dijitalleşmenin etkisiyle dönüşen bir bankacılık sektörü ve yetenek profili gerçeği doğrultusunda tüm yetenek gelişimi süreçlerini nasıl değiştirdiklerini başarı hikayeleri eşliğinde paylaştı. 

Zirvede ‘Emeklilik Sonrası Hayat Planı’ başlıklı konuşmasıyla söz alan isim Danone Türkiye Ülke İK Direktörü Emine Kurt oldu. Şirketlerde yeni mezun, uzman, yönetici gibi farklı pozisyonlardaki çalışanlara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildiğini fakat bu aktiviteler gerçekleştirilirken; 20-25 yıldır çalışma hayatında olan çalışanların da var olduğunu belirten Kurt, “Uzun süredir iş hayatında olan çalışanların geleceklerini planlamaları için şirketler ne kadar destek veriyor?” sorusunu yönelttikten sonra “Birçok şirkette ileri kariyer / emeklilik planları genellikle konuşulmuyor. Oysa ki emeklilik o ana ilişkin bir şey değildir. Emeklilik; çalışanın geleceğini güvence altına alacağı ve mutlu olacağı bir geleceğe hazırlamaktır. Emeklilik sonrasındaki hayat planlaması genç yaşlarda yapılması gereken bir konudur” dedi.

Doğuş Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyar “İnsan Kaynakları’nda ‘Yeni’ Kavramı” başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan İK liderlerinden biri oldu. İş dünyasındaki demografik ve teknolojik değişimle birlikte kurumların yetenek ihtiyacı ve tanımı, işveren markası ve çalışma standartları algısının da tamamen değiştiğine dikkat çeken Kulunyar, tüm bu değişimlerin yaratıcılığa imkân veren, koçluğu ve mentorluğu destekleyen, veri analitiği merkezli bir ‘çevik çalışma modeli’ni getirdiğini belirtti. Doğuş Otomotiv Grubu olarak geliştirdikleri çevik iş modeline dair de konuşan Ela Kulunyar, yeni İK anlayışında ortaya çıkan kavramların da neler olduğunu katılımcılarla paylaştı. 

Zirvede söz alan isimlerden biri de ‘Yeteneğini Kendin Yarat’ başlıklı oturumuyla Anagold Madencilik İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Onur Nacak oldu. Konuşmasında, madencilik gibi zor bir sektörde yetenek yönetimindeki kilit başarı faktörlerinden bahseden Nacak, Anagold yetenek programı kapsamında, maden tesisinin başlangıcından itibaren yüksek verimlilikte çalışmasını sağlayacak hibrit bir işgücü yapısı ile yola çıktıklarını belirtti. Onur Nacak bu programdaki hedeflerini de ‘’orta vadede, kapsamlı bir gelişim ve dönüşüm programı ile bölgenin coğrafi, kültürel ve sosyal şartları ile uyumlu yerel yeteneklerden oluşan sürdürülebilir ve stabil bir işgücü yapısına geçiş yapmak’’ olarak özetledi. 

Zirvenin ilk gün kapanışını yapan isim ‘Bireyi Anlamak’ başlıklı konuşmasıyla Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Ünler oldu. Değişen dünya ile birlikte kurumsal ve bireysel hayatta nelerin değiştiğini ve değişeceğini anlatarak konuşmasına başlayan Ünler, özellikle yeni nesil yetenek anlayışına uyum sağlamak için yeteneğin, kurumun ve İK’nın neler yapabileceğine dair bilgiler aktardı. Kurumlarda geri bildirim, takdir ve esneklik düzeylerinin ne durumda olduğunu bilmenin önemine de değinen Prof. Dr. Ela Ünler, yeni iş anlayışında çalışan deneyimine ağırlık vermek gerektiğinin altını çizdi. 

Zirvenin ikinci günü HRdergi Genel Müdür Yardımcısı Ülgen Özmen’in Hoşgeldiniz konuşmasıyla başladı. İkinci günün ilk oturumunu gerçekleştiren isim ‘Organizasyonlarda Kilit Pozisyonların Belirlenmesi ve Yedekleme Süreci’ başlıklı konuşmasıyla Yıldız Holding Performans, Yetenek ve Ücretlendirme Kıdemli Müdürü Aziz Revnaki oldu. Yetenek yönetiminin en kritik süreci olan ‘kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi’ üzerine konuşan Revnaki, Yıldız Holding’de bu sürecin nasıl gerçekleştiğini örnek uygulamalarla anlattı. Yetenek yönetimindeki doğru tahmin ve planlamanın en önemli başarı kriteri olduğunun belirten Aziz Revnaki, yeteneklerin performansının da doğru yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

HRthinksMe Danışmanlık Kurucusu Alper Toper de ‘Yetenekleri Elde Tutmanın Katalizörü: Takdir’ başlıklı konuşmasıyla zirvedeki yerini alan isimlerden biri oldu. Takdirin çalışan bağlılığı ve yetenekleri elde tutmayı sağlayan bir katalizör etkisine sahip olduğunu belirten Toper, dünyadan örnek uygulamalar paylaşarak bağlı, etkin ve harekete geçirilmiş bir yeteneğin kurumlar için ne kadar elzem öneme sahip olduğunu paylaştı. İş gücü devir oranını en çok etkileyen iki faktör olan takdir ve motivasyonun nasıl yönetilebileceğine dair önerilerde de bulunan Alper Toper, çalışanları neyin motive ettiğini bulmak için neler yapmak gerektiğini de katılımcılarla paylaştı. 

Zirve programında “Yetenek Kazanımında İlk Fırsat Burada” başlığı da ele alınan konu başlıkları arasında yer aldı. Esas Sosyal Kurucu Direktörü Filiz Bikmen ve Ernst&Young Denetim Hizmetleri Ortağı Mehmet Can Altıntaş’ın konuşmacı olduğu, HRdergi Genel Müdür Yardımcısı Ülgen Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde 2016’dan beri Türkiye’nin az bilinen üniversitelerinden yeni mezun gençlerin yaşadıkları fırsat eşitsizliğine çözüm olmayı hedefleyen İlk Fırsat Programı tüm yönleriyle ele alınırken, gençlere “İlk Fırsat”ı sunan kurumsal tarafı temsil eden Altıntaş da programla yollarının nasıl kesiştiğini ve nasıl yararlandıklarını ayrıntılı olarak aktardı. 

Zirvede ‘Yapay Yetenekle Agile (Çevik) Takımlar Yaratmak’ başlıklı oturumu gerçekleştiren isim NBS Danışmanlık Kurucu Ortağı Ahu Bade Nilgün oldu. Konuşmasında, çevikliğin iş hayatı ve İK’nın merkezinde yer aldığını belirten Nilgün, makine öğrenme ve yapay zekâ ile birlikte çevik yetenek anlayışının daha da önem kazandığına vurgu yaptı. Makine ve insanın birlikte çalışacağı geleceğin iş dünyasında çevik takımlar yaratmak gerektiğinin altını çizen Ahu Bade Nilgün, stratejik ve operasyonel olarak bu takımların nasıl kurulacağına dair bilgiler de aktardı. 

‘Z Kuşağı ve İş Yaşamı’ başlıklı konuşmasıyla zirvede söz alan isim İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi / MarkaOkulu Yüksek Lisans Programı Direktörü ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gresi Sanje oldu. ‘2000 – 2018 doğumlu, teknoloji ile büyüyen, helikopter ebeveynlere sahip, seçici, kuralcı, şehirli, toplumsal huzurun ve mutluluğun peşinde olan bir nesil’ olarak tanımladığı Z Kuşağı’nın iş hayatındaki olası kriterlerinden bahseden Sanje, bu kuşağın insan kaynağı açısından en temel ihtiyacının teknolojinin gerçekleştiremeyeceği yetkinliklere odaklanmak olduğunun altını çizdi. Teknolojinin sadece bir araç, sistemin ise insan için olduğunu atlamamak gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Gresi Sanje, yeni neslin aynı zamanda evrensel doğrular ve eylemler açısından en kaygılı nesil olduğunu da sözlerine ekledi. 

Zirvede ‘Müdür ve Üstü Yönetim Pozisyonları için Yetenek Yönetimi Programları Geliştirmek ve Uygulamak: Yerel ve Global Örnekler’ başlıklı oturumun sahibi ise Prometheus Danışmanlık Genel Müdürü M. Yücel Atış oldu. Gerek şirketlerde gerekse ülke yönetimlerindeki lider kıtlığının global bir boyutta olduğunu belirten Atış, buradaki en büyük sıkıntının yedekleme ve yetenek geliştirme programlarında olduğunu vurguladı. Konuşmasında global ve yerel lider yetiştirme süreçlerinden örnekler paylaşırken dünyanın en büyük şirketlerinde üst düzey liderlerin planlı rotasyon ve karma öğrenme modeli ile yetiştirildiğini ifade eden Yücel Atış, karma öğrenmede amacın bir kişiye en az iki veya üç alanda uzmanlık kazandırmak olduğunun da altını çizdi. 

İki gün boyunca yoğun bir program ile gerçekleşen zirvenin kapanışı ise Mizah ile oldu. Mizah Atölyesi Kurucusu ve Eğitmen Cengiz Ferhat Altay “Mizah ‘İş’e Yarıyor” başlıklı oturumuyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. İnteraktif ve eğlenceli ‘iş oyunları’ ile motivasyonun çalışma hayatındaki önemine işaret eden Altay, mizahın kurum ve çalışanlara yoğun koşuşturmalar arasında nefes aldıran bir güzellik olduğunu ifade etti. 


DERGİ

Şubat 2024 sayısı yayında!

SATIN AL Şubat 2024